Arkiv

Positiv förstärkning på ett mer informellt sätt

Positiv feedback, en form av positiv förstärkning, har forskning visat leder till högpresterande, motiverade och engagerade medarbetare som kontinuerligt presterar mer och bättre. Det leder till att medarbetare i större utsträckning ser sitt jobb som roligt, meningsfullt och utvecklande. Om…

Läs mer »

Sätt målnivåer som visar på förflyttning

I en artikel skriven av Chattopadhyay, Stamatogiannakis och Chakravarti (2018) kan man ta del av hur vi människor upplever mål och framförallt hur vi ser på möjligheten att nå dem. De tar avstamp i en studie där människor delas in…

Läs mer »

Tips för att utveckla förmågan att arbeta med mål

Carol Dweck (professor i psykologi vid Stanford University med fokus på forskning inom motivation, utveckling och personlighet) har genom sin forskning visat att vi människor kan befinna oss i två olika typer av mindset: Fixed mindset – jag som individ…

Läs mer »

MPS – ett sätt att mäta motivation

Om man vill förstå hur motiverade medarbetare är ett alternativ MPS (motivating potential score) som består av 5 olika delmängder (job characteristics) som karaktäriserar arbetet och hur individen upplever det här.  Dessa 5  delmängder skapar alltså ett index som beskriver…

Läs mer »

Tre metoder för att få saker som behöver göras, gjorda.

En känsla som vi alla är bekanta med, är svårigheterna att motivera sig själv att ta tag i de där sakerna som behöver göras, men där det inte finns någon tydlig deadline satt ovanifrån. Ofta sätts månatliga-, kvartalsvisa- eller årliga…

Läs mer »

Välkommen Erik till TIC-familjen!

Erik är kommer som nyutexaminerad från Uppsala Universitet där han i våras tog examen efter studier inom Ekonomi med inriktning mot Ekonomistyrning. Utöver sina studier har Erik bland annat varit engagerad i ekonomernas studentförening och arbetat inom bankväsendet under tiden…

Läs mer »

Motivation hos medarbetare – en nyckel för att nå mål

Att ha ett motiverat team, med medarbetare som vill prestera och lyckas gör att de flesta projekt blir framgångsrika. Enligt forskning kan det vara så mycket som 40% av framgången i projekt som kommer från motiverade medarbetare (KÄLLA). Trots…

Läs mer »

Strategi – för att förändra eller för att optimera?

Det klassiska synsättet på strategi utgår ifrån att en ledning utformar strategier. Detta är sedan upp till organisationen att verkställa. Ett mer nutida synsätt är att inse att strategi har en framväxande  karaktär. Det innebär kort att strategier skapas av…

Läs mer »

Tid för reflektion

Semestern är inte bara en tid för vila utan även ett perfekt tillfälle att reflektera lite extra över hur året varit hittills. Hur ligger jag till kopplat till de mål jag har satt upp för mig själv? Givet hur jag…

Läs mer »

Att besvara de svåra frågorna

En tankesätt jag själv brukar använda mig av har jag hämtat från den legendariska investeraren Charlie Munger som tillsammans med Warren Buffett driver Berkeshire Hathaway. Munger fick en gång följande fråga från en ung kille med stora ambitioner: ”Vilka råd…

Läs mer »