Arkiv

MPS – ett sätt att mäta motivation

Om man vill förstå hur motiverade medarbetare är ett alternativ MPS (motivating potential score) som består av 5 olika delmängder (job characteristics) som karaktäriserar arbetet och hur individen upplever det här.  Dessa 5  delmängder skapar alltså ett index som beskriver…

Läs mer »

Tre metoder för att få saker som behöver göras, gjorda.

En känsla som vi alla är bekanta med, är svårigheterna att motivera sig själv att ta tag i de där sakerna som behöver göras, men där det inte finns någon tydlig deadline satt ovanifrån. Ofta sätts månatliga-, kvartalsvisa- eller årliga…

Läs mer »

Välkommen Erik till TIC-familjen!

Erik är kommer som nyutexaminerad från Uppsala Universitet där han i våras tog examen efter studier inom Ekonomi med inriktning mot Ekonomistyrning. Utöver sina studier har Erik bland annat varit engagerad i ekonomernas studentförening och arbetat inom bankväsendet under tiden…

Läs mer »

Motivation hos medarbetare – en nyckel för att nå mål

Att ha ett motiverat team, med medarbetare som vill prestera och lyckas gör att de flesta projekt blir framgångsrika. Enligt forskning kan det vara så mycket som 40% av framgången i projekt som kommer från motiverade medarbetare (KÄLLA). Trots…

Läs mer »

Strategi – för att förändra eller för att optimera?

Det klassiska synsättet på strategi utgår ifrån att en ledning utformar strategier. Detta är sedan upp till organisationen att verkställa. Ett mer nutida synsätt är att inse att strategi har en framväxande  karaktär. Det innebär kort att strategier skapas av…

Läs mer »

Tid för reflektion

Semestern är inte bara en tid för vila utan även ett perfekt tillfälle att reflektera lite extra över hur året varit hittills. Hur ligger jag till kopplat till de mål jag har satt upp för mig själv? Givet hur jag…

Läs mer »

Att besvara de svåra frågorna

En tankesätt jag själv brukar använda mig av har jag hämtat från den legendariska investeraren Charlie Munger som tillsammans med Warren Buffett driver Berkeshire Hathaway. Munger fick en gång följande fråga från en ung kille med stora ambitioner: ”Vilka råd…

Läs mer »

Att få till bättre möten

Jag kom över en artikel i Harvard Business Review, skriven av Liane Davey, som berör ämnet ovan. Artikelns innehåll påminner till stor del om hur vi på TIC driver våra möten, vilket jag redogör för nedan.   Först och främst,…

Läs mer »

Utveckla din strategiprocess

Vi definierar aldrig våra kunders strategier. Det gör våra kunder. Däremot leder vi gärna processen att definiera strategin. Och min erfarenhet är att organisationer generellt är dåliga på att utmana sig själva och sin strategi. Ibland på grund av okunskap,…

Läs mer »

OKRs och självledarskap

OKR* har senaste åren blivit en alltmer populär metod för att försöka skapa ett inkluderande och engagerande sätt att tydliggöra fokus i en organisation. Men innan du läser en enda mening till så vill jag uppmärksamma dig på att jag…

Läs mer »