Arkiv

Styrkan i ett tydligt syfte

Många syften idag är ofta generiskt hållna och beskriver snarare hur en framgångsrik organisation ser ut eller så är de väldigt högtflygande och inspirerande, men saknar själva kärnfrågan; Varför finns vi och vad gör oss unika? I en färsk undersökning…

Läs mer »

Tips för att utveckla förmågan att arbeta med mål

Carol Dweck (professor i psykologi vid Stanford University med fokus på forskning inom motivation, utveckling och personlighet) har genom sin forskning visat att vi människor kan befinna oss i två olika typer av mindset: Fixed mindset – jag som individ…

Läs mer »

OKRs och självledarskap

OKR* har senaste åren blivit en alltmer populär metod för att försöka skapa ett inkluderande och engagerande sätt att tydliggöra fokus i en organisation. Men innan du läser en enda mening till så vill jag uppmärksamma dig på att jag…

Läs mer »

Styrmodell – ett ramverk för målstyrning

Styrmodellen är ramverket för hur mål sätts och följs upp, och visar hur organisationens vision och långsiktiga mål hänger ihop hela vägen ner till individuella medarbetares actions och initiativ i vardagen. Se Christoffer Parmbäck i videon nedan berätta om sina…

Läs mer »

Varför ska man arbeta med mål?

Det finns många olika styrmetoder ett företag kan använda sig av för att leda beslut och aktiviteter i den riktning bolaget vill ta sig. Varför är vi då så övertygade om att målstyrning är den bästa? Oavsett vilken styrmetod som…

Läs mer »

Skräddarsytt för full effekt

Hur styr man organisationen idag? Det finns en uppsjö av olika styrkomponenter i en organisation – strategi, budget, incitamentsmodeller, värderingar, kultur, processer osv. Vilka av dessa används aktivt och hur påverkar de anställdas beteende? Vilka ska använda målstyrningen? Hur ser…

Läs mer »

3 tips för en bättre fungerande styrmodell

Här kommer tre vanliga orsaker (behöver såklart inte vara de enda, men dessa är enligt min erfarenhet vanliga): Styrmodellen är inte en naturlig del av introduktionen för nyanställda. Detta innebär bland annat att nya chefer kommer in och tar med…

Läs mer »

Definiera syfte med styrande komponenter

Återkommande är att organisationer tenderar att addera fler och fler styrande komponenter eftersom det ger en känsla av trygghet. ”Nu har vi tagit höjd för det här också” är en återkommande förklaring när man valt att addera en ny komponent.

Läs mer »

Hur kan jag bidra till min organisations mål?

Vi på The Information Company använder oss utav individuella mål som är kopplade till våra övergripande mål för att alla ska klargöra vad deras bidrag är. Våra individuella mål sätter vi med hjälp av en metod som heter Objectives and…

Läs mer »

Tänk på din styrmodell som en ”Equalizer”

Pontus är alltid relevant och intressant att lyssna på, så även denna gång. Han hade många bra poänger men jag fastnade själv för en sak, som verkligen var en aha-upplevelse. ”Styrmodeller är inte en lösning på ett problem utan en…

Läs mer »