Arkiv

Webinar: Styrmodell – Grunden för väl fungerande styrning och uppföljning

En styrmodell är ramverket för hur en organisation styrs och följs upp. Det tydliggör en gemensam bild för hur en strategi ska genomföras, hur en organisations vision och långsiktiga mål hänger ihop hela vägen ner till individuella medarbetares actions och…

Läs mer »

Webinar: Styrmodell – grunden för en väl fungerande styrning och uppföljning

Nu är det dags igen för ett av våra uppskattade webinar. Denna gång kommer vi fokusera på styrmodeller, vilket är grunden för att säkra en väl fungerande styrning och uppföljning. I en omvärld som blir…

Läs mer »

Styrmodell – ett ramverk för målstyrning

Vad är egentligen en styrmodell? En styrmodell är ett gemensamt ramverk som tydliggör hur en organisation styr och följer upp sin verksamhet, för att skapa förutsättningar för ett agerande i linje med strategin hos alla medarbetare. Med andra ord ska…

Läs mer »

Affärsplan som leder till resultat

Vi stöter ofta på affärsplaner som tar mycket tid och resurser att utveckla, men som inte leder till mycket agerande. Och det är inte konstigt, eftersom att ta fram en affärsplan eller strategi är väldigt svårt. Jag kommer därför bjuda…

Läs mer »

Styrkan i ett tydligt syfte

Många syften idag är ofta generiskt hållna och beskriver snarare hur en framgångsrik organisation ser ut eller så är de väldigt högtflygande och inspirerande, men saknar själva kärnfrågan; Varför finns vi och vad gör oss unika? I en färsk undersökning…

Läs mer »

Tips för att utveckla förmågan att arbeta med mål

Carol Dweck (professor i psykologi vid Stanford University med fokus på forskning inom motivation, utveckling och personlighet) har genom sin forskning visat att vi människor kan befinna oss i två olika typer av mindset: Fixed mindset – jag som individ…

Läs mer »

OKRs och självledarskap

OKR* har senaste åren blivit en alltmer populär metod för att försöka skapa ett inkluderande och engagerande sätt att tydliggöra fokus i en organisation. Men innan du läser en enda mening till så vill jag uppmärksamma dig på att jag…

Läs mer »

Varför ska man arbeta med mål?

Det finns många olika styrmetoder ett företag kan använda sig av för att leda beslut och aktiviteter i den riktning bolaget vill ta sig. Varför är vi då så övertygade om att målstyrning är den bästa? Oavsett vilken styrmetod som…

Läs mer »

Skräddarsytt för full effekt

Hur styr man organisationen idag? Det finns en uppsjö av olika styrkomponenter i en organisation – strategi, budget, incitamentsmodeller, värderingar, kultur, processer osv. Vilka av dessa används aktivt och hur påverkar de anställdas beteende? Vilka ska använda målstyrningen? Hur ser…

Läs mer »

3 tips för en bättre fungerande styrmodell

Här kommer tre vanliga orsaker (behöver såklart inte vara de enda, men dessa är enligt min erfarenhet vanliga): Styrmodellen är inte en naturlig del av introduktionen för nyanställda. Detta innebär bland annat att nya chefer kommer in och tar med…

Läs mer »