Arkiv

Målstyrning: Från strategi till verklighet!

Hur kan man då gå till väga för att framgångsrikt exekvera sin strategi? Jag kom över Zenger och Folkmans (2016) artikel ”4 Ways to Be More Effective at Execution” vilket är i linje med hur vi på TIC arbetar tillsammans…

Läs mer »

Flexibilitet i strategi och exekvering

Något som vi jobbar för är vikten av att ha en aktivitetsgenererande styrning som är flexibel längs hela året och som genererar relevanta aktiviteter kopplat till hur vi presterar givet våra prioriteringar vi satt upp. Vi vill inte riskera att…

Läs mer »

Nulägesanalys – första steget för att skapa en skarp Styrning

En nulägesanalys skapar förståelse för en organisations unika situation och dess behov. Genom att faktiskt ta vara på det som fungerar bra i nuvarande styrning och uppföljning, och justera där störst behov och möjliga effekter finns, säkerställs en skräddarsydd lösning.

Läs mer »

Välj bort organisatorisk multitasking

Få saker är så utmanande och provokativa i en verksamhetsplanering som att enbart få besluta om ett mål. Svårigheten att välja ett prioriterat mål är uppenbar, men svårigheten att välja bort andra områden och därför prioritera bort dem kan ofta…

Läs mer »

Lyckas skapa en gemensam förändring

Utgångspunkten för alla välformulerade strategier bör vara någon typ av vägval, likt en markerad väg på en karta som organisationen gemensamt ska följa för att nå sin vision. Dessutom innebär detta vägval också en förändring mot vad organisationen gör idag.

Läs mer »

Våga prioritera för att skapa resultat

En av de vanligaste utmaningarna som organisationer står inför under en affärsplaneringsprocessen är att våga prioritera och fokusera. Ofta har ledningen fastställt en långsiktig ambition och strategier för att ta sig dit, men vad som är viktigast att uppnå kommande…

Läs mer »

När allt blir inget

Undvik de vanligaste fällorna i affärsplaneringen som, enligt min erfarenhet, är att man har en övertro på sin egen och organisationens förmåga att driva förändring och att man gör kompromisser i affärsplanen (så att alla får med det som dom tycker är viktigt).

Läs mer »

3 fallgropar att undvika med målstyrning

Vi på TIC pratar ofta om vad som krävs för att lyckas med målstyrning, men vad finns det för hinder att undvika? Här är de tre vanligaste fallgropar vi ofta ser hos organisationer: Mäter allt: En av de vanligaste…

Läs mer »

Vart är du på väg? – att fortsätta, stanna eller vända om

Jag kan inte sluta förundras över att jag själv, och flera av de organisationer jag träffar, många gånger agerar likt Alice när hon möter Cheshirekatten. Detta trots att vi varken är i ett underland eller snubblat genom ett kaninhål i…

Läs mer »

Spännande diskussioner kring målstyrning inom Sveriges Landsting

Det blev en intensiv timme med en rad spännande frågeställningar och diskussioner. Ännu en gång blev det tydligt för mig att ju mer komplex ett uppdrag är desto viktigare att ha en tydlig och väl utvecklad målstyrning. Det är klart…

Läs mer »