Arkiv

Välkommen på frukostseminarium med Tele2s CFO!

Denna gången kommer Tele2:s CFO Roshan Saldanha tillsammans med Therese Ringbom, Business Performance & Risk Management, och berättar hur de med målstyrning lyckats få hela organisationen att agera i linje med strategin – och skapat tydliga finansiella effekter! Roshan Saldanha är…

Läs mer »

Vem styr ditt företag?

Man skulle kanske kunna tro att det är vd, ledningsgruppen och mellancheferna. Men det stämmer bara till viss del. Enligt Hamel styrs företaget till stor del av några få, sedan länge döda personer – de som uppfann reglerna och konventionerna…

Läs mer »

Frukostseminarium: konkreta tips för att lyckas med målstyrning

Hösten 2016 tog Sveaskog beslutet att gå från en finansiell styrning till en förstärkt målstyrning. Redan nu, ett år senare, syns effekterna! Under morgonen delade Per med sig hur Sveaskogs resa såg ut, vilka steg organisationen tog sig igenom och…

Läs mer »

Varför behövs styrning?

Mailkorgen är full av olästa mail, påminnelsefönstret i Outlook blinkar ihärdigt och kalendern är fullbokad med möten. Däremellan ska du faktiskt hinna göra något. Och listan på vad som behöver göras blir längre och längre och tillslut inser du att…

Läs mer »

Nu är det dags för höstens frukostseminarium!

Hösten 2016 tog Sveaskog beslutet att gå från en finansiell styrning till en förstärkt målstyrning. Redan nu, ett år senare, syns effekterna! Och även om alla organisationer är olika finns det lärdomar att dra från resan som Sveaskog har gjort.

Läs mer »

Affärsplanering = välja bort

Grundorsakerna till detta kan vara många och variera från situation till situation. Men här kommer ändå fyra generiska infallsvinklar du kan använda dig av när du i din affärsplanering ska konkretisera och prioritera bland flera viktiga mål (glöm inte att…

Läs mer »

Skolan är i stort behov av målstyrning

I dagens DN Debatt (2017-09-17) tar Mats Rosenquist och Matz Nilson på ett mycket bra sätt upp problematiken kring att styrningen av skolan är undermålig. Endast 18% av Sveriges kommuner har tydliga mål för skolverksamheten. Om vi ska öka kunskapen…

Läs mer »

Är ni på rätt väg?

Mycket kan hända på ett halvår och vilket också medför att förutsättningarna för affären har ändrats? Vi befinner oss nog med all säkerhet inte längre där vi befann oss för ett halvår sedan, men andra faktorer kan också påverkat oss…

Läs mer »

Intro: Konsten att genomföra sin strategi – nästa steg

David Holmberg hälsar alla välkomna och berättar kort om vilka vi på TIC är. Därefter pratade Pontus Wadström och David om att skapa fokus genom att våga välja bort och kunna välja bort rätt, både ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Första…

Läs mer »

Del 2: Konsten att genomföra sin strategi – nästa steg

Detta är första delen från TIC:s frukostseminarie 11/5 2017, i andra delen av föreläsningen tar David Holmberg upp exempel från praktiken genom att berätta vad några av TICs kunder har valt som fokus och vilka effekter de uppnått. Tryck…

Läs mer »