Arkiv

Principer för en väl fungerande målstyrning

I denna 2-minuters videon delar David Holmberg, VD och grundare för The Information Company, med sig vilka komponenter som behöver vara på plats för att ha en väl fungerande styrning och uppföljning.

Läs mer »

Hur vet man om styrningen fungerar?

Vilka effekter bör en fungerande styrning och uppföljning leda till och hur vet man när man nått ända fram?

Läs mer »

Skapa konkreta resultat genom din affärsplan, del 3 av 3

David Holmberg delar med sig av sina bästa tips för att göra affärsplanen uppföljningsbar.

Läs mer »

Skapa konkreta resultat genom din affärsplan, del 2 av 3

David pratar om vikten av enkelhet och agerbarhet för att få ut konkreta resultat av en affärsplan.

Läs mer »

Skapa konkreta resultat genom din affärsplan, del 1 av 3

David pratar om vikten av ett tydligt sammanhang för affärsplanen.

Läs mer »

Missionen – nyckeln för engagemang?

Vad har egentligen missionen för roll i en organisation? Hur skapar den värde? Och varför?

Läs mer »

Styrning, Monitorering & Analys

Hur kan man få till en styrning som tydligt särskiljer vad organisationen bör maximera och vad som enbart ska kontrolleras? Varför är det viktigt?

Läs mer »

Vikten att identifiera beteendeförändringar i sin styrning

Den viktigaste anledningen till att överhuvudtaget ha en styrning i organisationen är för att påverka beteenden. Det är just när medarbetarna får en full förståelse för styrningen, och således förutsättningar att påverka den, som vi skapar möjligheter att realisera en strategi.

Läs mer »

Målstyrning vs. Processtyrning

Att styra efter processer är en vanlig företeelse i organisationer. Men hur skiljer sig egentligen målstyrning från processtyrning?

Läs mer »

Målstyrning vs. Värdestyrning

Hur skiljer sig målstyrning från värdestyrningen? Kan de kombineras? Se David förklara här!

Läs mer »