Arkiv

Styrning, Monitorering & Analys

Hur kan man få till en styrning som tydligt särskiljer vad organisationen bör maximera och vad som enbart ska kontrolleras? Varför är det viktigt?

Läs mer »

Hur kan man skapa effektiva ledningsgruppsmöten?

Ett av de viktigaste forumen där viktiga beslut fattas är i ledningsgruppsmöten. Trots det är det otroligt vanligt att spekulationer och subjektiva tolkningar får mer utrymme än faktiska analyser och klara beslutsunderlag.

Läs mer »

Vanliga fallgropar vid implementering av målstyrning

När organisationer implementerar målstyrning så finns det ett antal fallgropar att passa sig för. Vilka är de? Och hur undviker man dem?

Läs mer »

Fungerande målstyrning: Vikten av kontinuitet

Att säkerställa en styrning som kontinuerligt går att följa upp är ytterst viktigt för att förstå hur organisationen håller på att utvecklas. David ger sina bästa tips för att lyckas!

Läs mer »