Arkiv

Respekt och engagemang hos medarbetare med hjälp av kommunikation

Kommunikation är en nyckelkomponent i att bygga starka relationer och skapa en respektfull arbetsmiljö. Genom att kommunicera på ett sätt som visar uppskattning och värdering kan chefer och ledare engagera sina medarbetare och uppnå framgång. I artikeln beskriver författarna hur…

Läs mer »

Delat ansvar är inget ansvar, eller?

  Det är lätt att förföras av tanken att målstyrning går ut på att stycka upp en organisation i olika delmängder som var och en tar ansvar för. Att målhierarki och organisationsschema går hand i hand. Ungefär som…

Läs mer »

Kommunicera dina mål med förtroende

Under våren gick vi på TIC en kommunikations-/retorikkurs, där pratade vi just om att skapa förtroende genom kommunikation. Steg 1 var att reflektera över vilka personer vi hade förtroende för och vilka egenskaper vi kopplade ihop med dessa personer. I…

Läs mer »

Bota grundorsak och inte symptom!

Uppföljning skapar möjligheter att förbättra organisationens prestation Varje uppföljningstillfälle är en möjlighet att via grundorsaksanalys förstå varför vi presterar som vi gör och därmed en möjlighet att prestera ännu bättre. Allt för många organisationer slösar dock bort dessa möjligheter genom…

Läs mer »

Uppföljning – nyckeln till att nå sina mål

En uppföljningsmodell fastställer hur, i vilka forum, i vilken ordning och med vilken önskad effekt uppföljningen av målen sker. Uppföljningen innebär kollektiv feedback och feedback är det mest effektiva verktyget för att driva ett förändrat och/eller förstärkt beteende. Hur påverkar…

Läs mer »

Webinar: Modern styrning – Hur ser den ut?

Vi befinner oss i en ny verklighet där omvärlden är mer osäker än på länge. Utvecklingen sker i rasande takt och det blir allt svårare att planera sin verksamhet. Utöver detta har vi även haft en pandemi vilket lett till…

Läs mer »

4 medskick för att få din organisation att nå sina mål

Vår värld förändras ofta och snabbt. Om du har detaljplanerat varenda aktivitet, från januari till december, vad gör du då om oförutsägbara händelser skulle uppstå under året? Under årets gång kanske du upptäcker att du behöver göra vissa justeringar för att nå…

Läs mer »

Hur får vi en bättre uppföljning?

Om man däremot prioriterar uppföljningen av målen och på riktigt eftersträvar att nå sina mål, hur ska man egentligen gå tillväga för att lyckas så bra som möjligt med sin uppföljning och därmed nå målstyrningens fulla potential? Tydliggör vad en…

Läs mer »

Hur kan man förstärka ett önskat agerande?

För att nå sina mål behöver man ta konsekvenserna av dem. När man sätter ett ambitiöst mål behöver man ofta agera på ett annorlunda sätt för att lyckas att nå målet. Det kan vara att man ska agera helt annorlunda…

Läs mer »

Kan det någonsin vara dåligt att tänka positivt?

I artikeln kan man läsa om forskning som visar att ju mer positiv man är kring att nå sina mål, desto mindre kraft lägger man på att faktiskt nå dem. Den stora risken handlar om att man blir övermodig och…

Läs mer »