Arkiv

Medarbetarsamtal: Tips för frekventa samtal på 20 min.

Även om vi på The Information Company arbetar med just den här typen av utmaningar inom ramen för vår kompetens inom styrning och uppföljning tänkte jag idag istället dela med mig av mina egna tips och trix, i egenskap av…

Läs mer »

Frukostseminarie – Målstyrning och Beslutsstöd

  BI SOM SKAPAR ETT AGERANDE I LINJE MED STRATEGIN. PÅ RIKTIGT. David Holmberg och Hans Eriksson ger handfasta råd baserad på mångårig erfarenhet inom Målstyrning och BI. Hur kan man få ut det fulla värdet ur sitt beslutsstödsystem?…

Läs mer »

Agerande i linje med strategin?

Diskussioner bör föras med styrningen som utgångspunkt och pågående projekt och aktiviteter bör ha en tydlig koppling till densamma. Om man ännu inte ser några av dessa effekter på agerandet kan det vara bra att se över hur man jobbar…

Läs mer »

Sluta förlita er på aktivitetsplaner

”Hur går det för er, genomför ni er strategi?” ”Jo tack bra, vi har numera tydliga strategiska mål och ledningen har tagit fram en aktivitetsplan för att säkerställa att vi når målen, och den följer vi upp varje månad. Känns…

Läs mer »

Varför ska vi mäta resultat?

Samtidigt vet vi att många medarbetare upplever ett obehag inför att få sin prestation utvärderad på jobbet. Detta kan tyckas märkligt eftersom vi som människor gärna vill veta hur vi presterar inom olika områden, att söka svar på hur vi…

Läs mer »

Det årliga medarbetarsamtalets död

Ta mjukvaruföretaget Adobe till exempel, som för en tid sedan övergav medarbetarsamtalet för mer flexibla metoder för att säkerställa individens bidrag till organisationens framgång. Med sina drygt 11 000 medarbetare och 2 000 chefer uppskattade Adobe att de årliga medarbetarsamtalen motsvarade…

Läs mer »

Ge plats till analys

För att underlätta i beslutsfattandet skriver Paul Rogers och Marcia W. Blenko om vikten av att tydliggöra analysprocessen inför ett beslutsfattande. Genom att dela upp ansvaret av insamlandet inför besluten underlättar man för att processen ska gå snabbare och ökar…

Läs mer »

Utvärdera och skapa engagemang

Ett globalt problem på jobbmarknaden är att medarbetarengagemanget är lågt. Enligt Gallups globala undersökning är endast 13% (16% i Sverige) engagerade på jobbet. 63% är oengagerade (saknar motivation och anstränger sig inte i jobbet) och 27% är aktivt…

Läs mer »

Få effekt av mötet

Alla har sina egna sätt att driva möten och det finns en uppsjö med tips och tricks på hur man ska bete sig för att få ut så mycket som möjligt ur de få tillfällen då alla är samlade. Dock…

Läs mer »

Vem har ansvar för informationen?

Följande två roller är enligt min mening fundamentala att etablera i samband med införandet av styrning och uppföljning: Måttägare – säkerställer att måttet/nyckeltalet (och dess definition) speglar målgruppens informationsbehov. Måttägaren måste vara en del av målgruppen, exempelvis en ledningsmedlem som…

Läs mer »