Videobibliotek // Styrning

Affärsplanering på riktigt

för 1 år sedan

Av David Holmberg

Läs vidare ↓

Dags att se till att affärsplaneringen faktiskt ger en effekt på medarbetarnas beslut och agerande. Det är dags att gå från affärsplaner som blir hyllvärmare utan effekt till affärsplaner som är på riktigt. David Holmberg, VD på The Information Company ger sin syn på affärsplanering som verkligen skapar resultat.

Hur säkerställer vi att affärsplaneringen är på riktigt? Det kanske låter lite märkligt eftersom motsatsen då skulle vara att affärsplaneringen är på låtsas, vilket inte känns naturligt. Men jag skulle vilja hävda att majoriteten av de kommande affärsplaneringarna som sker ute i organisationer kommer att vara på låtsas.

  1. Det kommer inte innehålla tydliga val utan vilja fånga allt
  2. Det kommer inte peka ut en tydlig riktning utan bara peka ut nuläget
  3. Det kommer inte tydliggöra ett agerande utan vara väldigt abstrakt
  4. Och det kommer inte vara uppföljningsbart, och därmed bli en hyllvärmare

Allt detta gör att affärsplaneringen faktiskt är på låtsas, eftersom den inte kommer påverka medarbetarnas agerande.
Och jag skulle vilja att ni ska fundera på hur ni kan säkerställa hur er affärsplanering och er affärsplan verkligen blir på riktigt.
För att underlätta funderingen och ge en lösning på problemen ovan, tänker jag nedan redogöra för tips och våra tankar på hur ni bör gå till väga i affärsplaneringen, baserade på vår expertis och erfarenhet.

Hur säkerställer vi en affärsplanering där affärsplanen pekar ut en tydlig riktning?

Tydligt beskriva den resan bolaget ska ta för den perioden affärsplanen sträcker sig över. Ju mer konkret man är desto tydligare och enklare blir det för mottagaren att förstå och verkligen ta konsekvenserna av planen
Säkerställ att det finns ett tydligt syfte, varför tar vi fram en affärsplan och vad ska det leda till.
Definiera också vem som är målgruppen och mottagaren för innehållet och anpassa formatet efter dessa.
Säkerställ en röd tråd med övriga styrverktyg som tex strategi och budget. Tydliggör vilka av dessa som styr över de andra.

Hur gör vi affärsplaneringen för att affärsplanen ska bli enkel för alla medarbetare att förstå?

Enkel för alla medarbetare att förstå. Undvik att överintellektualisera och krångla till saker. Det skapar bara många olika tolkningar och därmed olika riktningar. Att göra komplexa saker enkla är svårt. Men det bör definitivt vara ambitionen.
Tydliggör vad som skiljer den nya affärsplanen åt jämfört med föregående år. Gör det enkelt för alla medarbetare att förstå vad som är nytt och vad som förväntas utav dem.

Hur gör vi affärsplaneringen för att affärsplanen ska bli agerbar för alla medarbetare?

Planen ska var utformad och formulerad på ett sätt som driver agerande hos medarbetare. Hela grejen med en affärsplan är ju att skapa ett gemensamt agerande i linje med strategin.
Skala bort som inte driver agerande. Våga hela tiden ställa frågan: ”driver detta agerande hos våra medarbetare?”, om inte: ta bort och skala ner ställ hela tiden frågan: driver detta agerande.
Ta ut alla analyser som ligger till grunden för affärsplanen. En affärsplan behöver inte innehålla marknadsanalyser, kundanalyser och prisanalyser, utan enbart konsekvenserna av dessa analyser.

Hur gör vi affärsplaneringen för att affärsplanen ska bli uppföljningsbar?

Formulera riktningen i affärsplanen på ett sätt som gör att den kan översättas till uppföljningsbara mål. En stor del av tricket för att driva agerande i linje med an affärsplan är den kontinuerliga uppföljningen och framför allt uppföljningen av de mål planen kan översättas till och inte en massa aktiviteter.
Säkerställ att affärsplanen är så pass konkret att den kan översättas till ett fåtal uppföljningsbara, konkreta mål. För att lyckas med detta krävs det att man vågar prioritera och välja bort
En uppföljningar affärsplan leder till en tydlig kommunikation till alla medarbetare och ökar sannolikheten att alla väljer att agera i linje med uppsatt riktning

Väljer ni att följa våra råd och göra detta, kommer det spela stor roll vilka beslut ni fattar i er affärsplanering eftersom det kommer påverka hur medarbetarna faktiskt agerar och vilka beslut dom fattar. Och det är först då affärsplanen blir på riktigt.

Om författaren

David Holmberg har över 20 års erfarenhet av strategi- och styrningsfrågor. Han har varit rådgivare åt över 90 organisationer inom den privata, offentliga och idéburna sektorn.

+46 705 52 08 64 LinkedIn

Behöver du hjälp?