Blogginlägg // Visualisering

Visualisera verksamhetens mål

för 2 år sedan

Av Sofia Lundgren

Läs vidare ↓

Med hjälp av mål är det enkelt att signalera och kommunicera vart en organisation är på väg. Med hjälp av en tydlig visualisering är det enkelt att kommunicera hur det går för oss i vår resa mot målen.

Det sägs att en bild säger mer än tusen ord men trots det består organisationers uppföljning och återkoppling ofta av långa rapporter och Excel-underlag. Att tolka rapporterar och Excel-filer kan vara svårt och det leder ofta till olika slutsatser beroende på vem mottagaren är. En bra utgångspunkt för att jobba med uppföljning är istället att säkerställa en tydlig och enkel visualisering. En enkel visualisering underlättar för medarbetare att ta till sig budskapet och därmed förstå hur de bör agera framöver.

Vad ska visualisering av mål användas till?

Syftet med en visualisering är att förmedla information. Det kan exempelvis vara information hur vi har presterat gentemot våra mål föregående månad. En viktig aspekt i visualiseringen är att göra den enkel och tydlig. Visualiseringen måste vara tydlig för mottagaren så det är självklart vilken information hen ska titta och agera på.

Tre viktiga aspekter att tänka på när man tar fram en visualisering är:
• Målgrupp: Vem eller vilka ska ta till sig visualiseringar och vilka krav ställer det? Är det en grupp? En enskild person? Vad har mottagaren för expertis och kunskap?
• Situation: Kommer man ha chans att presentera informationen som visualiseringen visar eller är det mottagaren själv som får den direkt utan chans till presentation?
• Syfte: I vilket syfte visar man visualiseringen? Vad är det man vill förmedla? Och varför?

Vad ska man tänka på när man visualiserar mål?

Med hjälp av en visualisering kan man ge snabb, enkel och tydlig återkoppling. Vilka kriterier bör man då tänka på för att ta fram en enkel visualisering?

1. Undvik färg:

Undvik att visualisera med färger i onödan eftersom det kan distrahera mottagaren. Visualisera istället med neutrala färger (helst grått/svart) och lägg endast fokus på det som är viktigt.

Använd endast färger i en visualisering när de ska signalera något. Rött och grönt används när vi aktivt vill ge ett signalvärde om vi är exempelvis över eller under ett visst mål. Om vi vill lyfta fram information utan värdering ska rött eller grönt inte användas. Av den här anledningen bör visualiseringar med fördefinierade färgade områden (ex. en barometer med intervall som visar rött, gult och grönt) undvikas.

2. Gult är fult:

Visualisera inte mål med gult. Gult betyder olika för olika personer, vilket innebär att visualiseringen inte ger en tydlig signal om vi bör agera eller inte.

Jämför exempelvis med när du är ute och kör bil: några kommer att stanna vid gult och några kommer köra vidare. Precis som i trafiken kommer några i organisationen vilja agera vid gult medan några vill avvakta.

Att visualisera med gult kommer därmed leda till onödiga diskussioner om ett mål är uppnått eller inte, och om vi bör agera eller inte.

3. Arbeta med former:

Tänk på att visualiseringen ska ge en snabb återkoppling på information. Genom att visualisera en siffra större än övriga siffror drar det enkelt till sig ögats uppmärksamhet. Tänk också på att det finns många som är färgblinda (8 % av svenska män) och att även de ska kunna ta till sig informationen som visualiseringen ger.

Avslutningsvis vill vi skicka med er att ”less is more” när det kommer till visualisering. Enkelt, tydligt och avskalat med ett tydligt syfte är bra ledord!

Om författaren

Sofia Lundgren är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet av kunder som Sveaskog, PEAB, Stena Metall och Stockholms Fotbollsförbund.

+46 704 97 29 76 LinkedIn

Relaterade inlägg

Blogginlägg

Vad gör en visualisering bra?

Jag har sedan i höstas arbetat med en stor organisation för att ta fram deras mål för 2017, vilket även brutits ner till flera områden, enheter och st…

för 5 år sedan

Av Sofia Lundgren

Läs mer »

Blogginlägg

Hans Rosling, visualiseringarnas mästare

Det har nu gått exakt ett år sedan 7 februari 2017 då den svenska läkaren och professorn Hans Rosling gick bort. En man som trots sina initiativ till …

för 1 år sedan

Av Albin Zahlin

Läs mer »

Behöver du hjälp?