Videobibliotek // Styrmodell

Styrmodell – ett ramverk för målstyrning

för 8 månader sedan

Av The Information Company

Läs vidare ↓

För att skapa ett agerande i linje med strategin krävs en styrmodell för att definiera grundläggande principer inom den styrning som tas fram, samt att varje medarbetare vet vad deras bidrag till organisationen är. Styrmodellen är ramverket för hur mål sätts och följs upp, och visar hur organisationens vision och långsiktiga mål hänger ihop hela vägen ner till individuella medarbetares actions och initiativ i vardagen.

Innan målstyrning införs i en organisation är det viktigt att tydliggöra hur det är tänkt att fungera. Det är därför som vi behöver ett ramverk. Vi behöver en styrmodell. En styrmodell ska klargöra hur målstyrningen är tänkt att fungera. Styrmodellen visar hur organisationen, genom målstyrning, vill styra och följa upp verksamheten.

Vad är egentligen en styrmodell?

En styrmodell är det teoretiska ramverk vi håller oss inom när vi tar fram en målstyrning. Styrmodellen tydliggör hela processen från när vi definierar vilka mål vi ska styra mot, till hur vi ska arbeta med analyser för att kunna förstå grundorsaken till vår prestation kopplat till de mål vi har satt upp. En bra styrmodell är alltså grunden till att lyckas få en väl fungerande målstyrning. En bra styrmodell är med andra ord nyckeln till att faktiskt nå sina uppsatta mål.

Vilka frågeställningar är viktiga att besvara för att definiera en bra styrmodell?

I en styrmodell fokuserar vi framförallt på fem huvudsakliga frågeställningar när det gäller styrning och uppföljning:

1. Vilka är de grundläggande principerna vi alltid tror på när det gäller styrning och uppföljning?

2. Hur ser vår styrhierarki ut, dvs. vilka organisatoriska enheter styr vilka och med vilken input?

3. Vilka komponenter använder vi oss av för att styra vår verksamhet?

4. Hur tar vi fram innehållet i respektive komponent för att säkerställa att allting driver ett relevant agerande?

5. Hur följer vi upp våra uppsatta mål?

Ovan är de viktigaste frågeställningar vi vill besvara i styrmodellen. Om man är tydlig och överens om detta redan från början, då ökar man sina chanser rejält att implementera en målstyrning som skapar maximalt med värde och där allting hänger ihop, hela vägen från vision ner till den enskilda medarbetaren.

Hur ser den perfekta styrmodellen ut?

Alla organisationer är olika. Därav är även styrmodeller olika. Det finns inte ett objektiv facit på hur en styrmodell ska se ut. Styrmodellen måste alltid skräddarsys utifrån den specifika organisationen. Man måste givetvis ta flertalet saker i beaktning när man definierar sin styrmodell.

Medarbetarnas roll när man definierar en styrmodell

En av de viktigaste sakerna att ha med sig när man definierar en styrmodell är medarbetarnas tankar kring det lämpligaste sättet att styra verksamheten på. De är nyckelspelare för att sätta målen men framförallt för att nå målen. Deras tankar och idéer måste tas i beaktning för att uppnå den effekt som vi vill med vår målstyrning, dvs. att samtliga medarbetare agerar i linje med strategin. Genom att involvera medarbetarna kan vi skapa den perfekta styrmodellen för just den specifika organisationen. När vi har ramverket på plats, då har vi också betydligt större chanser att nå de mål vi satt upp.

Se Christoffer Parmbäck i videon nedan berätta om sina bästa tips för att ta fram en riktigt skarp styrmodell!

Lycka till!

Om författaren

Christoffer Parmbäck är projektledare och målstyrningskonsult på The Information Company. Under sina år hos oss har han arbetat med över 25 kunder, bland annat Tele2 och Kronfågel.

+46 709 66 05 20 LinkedIn

Relaterade inlägg

Videobibliotek

Vikten av fokus

För att lyckas med målstyrning är fokus och modet att prioritera två viktiga aspekter som bör vara på plats. David Holmberg berättar i denna videon hu…

för 8 år sedan

Av David Holmberg

Läs mer »

Videobibliotek

Vikten att ha ett tydligt syfte med en BI lösning

David Holmberg talar om hur man ska tänka för att säkerställa att den valda BI lösningen ska göra största möjliga nytta. Viktiga punkter att fundera p…

för 5 år sedan

Av The Information Company

Läs mer »

Behöver du hjälp?