Blog posts // Target levels

Att välja en acceptabel eller ambitiös målnivå

5 years ago

By Albin Zahlin

Continue reading ↓

För att alla inom en organisation ska arbeta mot en gemensam riktning läggs ofta mycket tid och resurser på att bestämma vilka mål som ska finnas och hur dessa ska mätas, för att sedan slentrianmässigt välja en målnivå utan vidare eftertanke kring målets och målnivåns syfte.

Det finns två huvudsakliga typer av målnivåer med vitt skilda syften. Ambitiösa målnivåer syftar till att motivera och möjliggöra att organisationer tar sig så långt som det är möjligt, och acceptabla målnivåer säkerställer att vi är tillräckligt bra. Men varför behöver vi båda typerna?

Ambitiösa målnivå

En välkänd metod som använder sig av ambitiösa målnivåer är OKR (Objectives & Key Results) som bland annat används av Google och Intel. Här sätts målnivån utifrån en mentalitet att det är bättre att sikta mot stjärnorna och nå månen än att inte ens ha ambitionen att nå till stjärnorna. I praktiken innebär detta att det förväntade utfallet av ett mål inom OKR förräntas vara cirka 70 % av den satta målnivån istället för 100 % som annars ofta används. Detta görs framförallt för att tydliggöra en förändring i vad som ses som anses möjligt att åstadkomma.

Då många organisationer idag har en bred verksamhet där det finns en stor mängd olika mål och områden som kräver uppföljning är det omöjligt att sätta ambitiösa målnivåer på alla dessa områden utan att målens syfte undermineras. Börjar vi mäta för mycket, börjar vi även att styra mot inget. Ambitiösa mål med högt ställda förväntningar blir därför enbart motiverande och skapar önskad effekt om de får utrymme att vara centrala i uppföljningen. Med ambitiösa målnivåer behöver vi därför förmågan att förenkla, där ”förmågan att förenkla betyder att eliminera det onödiga, så att det nödvändiga får utrymme att tala” (målaren Hans Hofmann).

Acceptabel målnivå

En målnivå som är definierad utifrån dess acceptabla nivå är på många sätt motpolen till en ambitiös målnivå. Den syftar inte till att maximera utfallet utan till att säkerställa att vi är tillräckligt bra inom ett område, så koncentrationen och resurserna kan läggas på andra mål. Den acceptabla målnivån beskriver helt enkelt att det är acceptabelt att enbart hålla sig ovanför vattenytan så att andra mål kan sikta mot stjärnorna. Dessa mål är därför viktiga för att även möjliggöra att vi vågar välja det som verkligen är viktigast, utan att för den delen tappa kontrollen över mål och verksamhetsområden som fortfarande behöver uppföljning.

En vanlig tillämpning av acceptabla målnivåer är när organisationer ställs inför valet om tillväxt och lönsamhet. Att definiera ambitiösa målnivåer för både tillväxt och lönsamhet kommer i praktiken innebära att vissa inom organisationen fokuserar på tillväxt och andra på lönsamhet, utan någon form av gemensam koordinering eller samsyn. Genom att istället välja en acceptabel målnivå för lönsamheten kan vi säkerställa att alla inom organisationen fokuserar på det målet tillväxt med en ambitiösa målnivå, men inom ramarna av en acceptabel lönsamhet. Det blir då tydligt att tillväxten är ett prioriterat mål men att lönsamheten fortsättningsvis är viktig.

About the author

Albin Zahlin är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet från kunder som Lantbrukarnas Riksförbund, Trygghansa och Jula.

+46 703 80 37 75 LinkedIn

Do you need help?