Målstyrningstest

Hur bra är din organisation på att arbeta med målstyrning och uppföljning? Gör vårt kostnadsfria målstyrningstest!

Svara på frågorna nedan. En av våra målstyrningsexperter analyserar dina svar och ger dig en bedömning utifrån nedan matris, med förslag på åtgärder.

Vi hanterar självklart dina uppgifter konfidentiellt.

 

 

När du har slutfört testet anger du din email för att få svaret skickat dit. Vi hanterar självklart dina uppgifter konfidentiellt.

  Riktning

  Vi har en tydlig strategi

  Alla känner till våra viktigaste vägval i strategin

  Vi har ett tydligt meningsfullt syfte med vår verksamhet

  Våra mål är linjerade med vårt syfte

  Vi har mål som är linjerade med strategin

  Våra mål hjälper oss skapa rätt fokus så vi kan prioritera vad vi gör

  Vi har en smidig planeringsprocess där vi lägger rimligt med tid

  Vi visualiserar våra mål på ett enkelt och pedagogiskt sätt

  De incitament vi (eventuellt) har förstärker rätt agerande

  Vi har en relevanta rapporter och mått/nyckeltal som vi följer

  Balans

  Våra mål hjälper oss skapa tydliga ramar för oss att förhålla oss till

  Vi har tydliga principer för hur vi bör sätta och följa upp mål på bästa sätt

  Var och en har tillgång till den data hen behöver för att kunna fatta bra beslut 

  Vi har uttalat vilka personer som är ansvariga för att följa upp och nå uttalade mål

  Vi lägger rimligt med tid för att ta fram utfall kring hur vi presterar

  De mått vi har för att utvärdera hur vi presterar är rätt saker att mäta

  Vi har bra koll på hur vår kärnverksamhet presterar

  Vi fattar regelbundet välgrundade beslut

  Vi har bra koll på våra risker och får tidig varningssignal om något avviker

  Vi är duktiga på att snabbt åtgärda problem eller avvikelser

  Kraft

  Vi ger hela organisationen löpande återkoppling på hur vi presterar och varför

  Vi uppmärksammar ansträngningar som görs

  Vi analyserar varför vi presterar som vi gör

  Vi genomför de beslut vi sagt att vi ska göra

  Vi har en datadriven kultur där vi söker efter fakta i stället för åsikter

  Det är tydligt för varje medarbetare hur hen bäst påverkar våra gemensamma mål

  Vi har en målstyrning där det är okej att göra fel  

  Vi har ett gott samarbete internt i syfte att nå gemensamma mål

  Vi lär oss hela tiden och gör inte om samma misstag två gånger

  Vi sätter målnivåer som driver ett önskat agerande

  Vi har effektiva uppföljningsmöten

  Vi tar konsekvenserna av våra mål

  Vi bra på att genomföra vår strategi

  Vår uppföljning är strukturerad och väl förberedd

  Vi har en stark prestationskultur

  Vi tänker laget före jaget och gör i första hand det som är bäst för helheten


  Fyll i dina kontaktuppgifter för att få svaret skickat till din email. Vi hanterar svaren manuellt, så det kan dröja ett par dagar innan du hör från oss.