Videobibliotek // Styrning

Varför målstyrning?

för 1 år sedan

Av David Holmberg

Läs vidare ↓

Varför ska vi styra med mål och varför behöver vi målstyrning? Att agera utifrån uppsatta mål är en metod som både individer och organisationer kan dra stora lärdomar från. Se David Holmberg, VD The Information Company, berätta mer.

Vad skapar behov av målstyrning?

Hur många gånger har man inte suttit i ett möte och undrat vad gör jag egentligen här? Hur ska det här mötet leda till att jag gör någonting annorlunda, eller bidra till att mitt bolag får ett bättre resultat? Eller tagit del av en analys, som oavsett om resultatet var 5, 38 eller 107, går man ut ur det där rummet och säger ”Spännande!”, sen gör man precis samma sak som man gjorde innan. Eller tagit del av en strategi som för stunden känns väldigt inspirerande och motiverande, men efter några månader kommer man på sig själv att ”Nej, jag gör precis samma sak som jag gjorde innan någon tog fram den här strategin”.
Det här är otroligt vanliga exempel på när man faktiskt inte lyckas konkretisera sin strategi, och även vanliga exempel på bolag som inte har vågat översätta sin strategi till tydliga mål.

Hur går man från strategi till målstyrning?

Det är nämligen väldigt mycket forskning visar att om man har modet att översätta sin strategi till tydliga mål skapar man ett tydligare agerande, en mer konkret strategi – och därmed också ett tydligare agerande i linje med strategin genom målstyrning.
Men målstyrning gör inte bara det här, målstyrning är ett väldigt naturligt mänskligt beteende. Jag kan bara referera till min son, Malte, som redan vid 6 månaders ålder lyckades vända sig till mage – och den euforin man såg i hans ansikte när han lyckades med den här bedriften som var ett av hans stora mål där och då, är faktiskt obeskrivbar. Jag har också väldigt svårt att tro att människor skulle underkasta sig den enorma pina som det innebär att träna inför ett maraton, om man inte hade just målet – att klara att springa det maratonet. Det vill säga, det är väldigt naturligt för människan att sätta upp och jobba mot fördefinierade mål, och målstyrning är ett verktyg för att realisera det.

Vilka effekter skapar målstyrning?

Mål skapar också ett väldigt naturligt sätt att agera, dvs. om man har mål som man strävar efter kommer man börja agera i enlighet med dessa.

Och det är av följande tre anledningarna som det är naturligt för bolag att faktiskt jobba i enlighet med målstyrning:
1. Målstyrning konkretiserar er strategi
2. Målstyrning är ett väldigt naturligt mänskligt beteende
3. Målstyrning skapar ett agerande i linje med organisationens strategi

Det låter kanske väldigt enkelt, och det är målstyrning om man gör det på rätt sätt.

Om författaren

David Holmberg har över 20 års erfarenhet av strategi- och styrningsfrågor. Han har varit rådgivare åt över 90 organisationer inom den privata, offentliga och idéburna sektorn.

+46 705 52 08 64 LinkedIn

Relaterade inlägg

Videobibliotek

Webinar: Modern styrning – Hur ser den ut?

Detta är en inspelad version av vårt webinar från torsdag 29:e september 2022. Presentationen hålls av David Holmberg, VD och grundare för The Informa…

för 2 månader sedan

Av Johanna Hiller Wijk

Läs mer »

Videobibliotek

Våga prioritera i höstens affärsplaneringsprocess

Under hösten påbörjar många sin affärsplanering och det är inte helt ovanligt att de landar i en ambition att nå ett flertal mål samtidigt. Men genom …

för 6 år sedan

Av johannesingerby

Läs mer »

Behöver du hjälp?