Videobibliotek // Styrning

Varför målstyrning?

för 3 år sedan

Av David Holmberg

Läs vidare ↓

Varför ska vi styra med mål och varför behöver vi målstyrning? Att agera utifrån uppsatta mål är en metod som både individer och organisationer kan dra stora lärdomar från. Se David Holmberg, VD The Information Company, berätta mer. I textform utvecklar han även hur man kan arbeta för att lyckas bibehålla sin målstyrning.

Vad skapar behov av målstyrning?

Hur många gånger har man inte suttit i ett möte och undrat vad gör jag egentligen här? Hur ska det här mötet leda till att jag gör någonting annorlunda, eller bidra till att mitt bolag får ett bättre resultat? Eller tagit del av en analys, som oavsett om resultatet var 5, 38 eller 107, går man ut ur det där rummet och säger ”Spännande!”, sen gör man precis samma sak som man gjorde innan. Eller tagit del av en strategi som för stunden känns väldigt inspirerande och motiverande, men efter några månader kommer man på sig själv att ”Nej, jag gör precis samma sak som jag gjorde innan någon tog fram den här strategin”.
Det här är otroligt vanliga exempel på när man faktiskt inte lyckas konkretisera sin strategi, och även vanliga exempel på bolag som inte har vågat översätta sin strategi till tydliga mål.

Hur går man från strategi till målstyrning?

Det finns väldigt mycket forskning som visar att om man har modet att översätta sin strategi till tydliga mål skapar man ett tydligare agerande, en mer konkret strategi – och därmed också ett tydligare agerande i linje med strategin genom målstyrning.
Men målstyrning gör inte bara det här, målstyrning är ett väldigt naturligt mänskligt beteende. Jag kan bara referera till min son, Malte, som redan vid 6 månaders ålder lyckades vända sig till mage – och den euforin man såg i hans ansikte när han lyckades med den här bedriften som var ett av hans stora mål där och då, är faktiskt obeskrivbar. Jag har också väldigt svårt att tro att människor skulle underkasta sig den enorma pina som det innebär att träna inför ett maraton, om man inte hade just målet – att klara att springa det maratonet. Det vill säga, det är väldigt naturligt för människan att sätta upp och jobba mot fördefinierade mål, och målstyrning är ett verktyg för att realisera det.

Vilka effekter skapar målstyrning?

Mål skapar också ett väldigt naturligt sätt att agera, dvs. om man har mål som man strävar efter kommer man börja agera i enlighet med dessa.

Och det är av följande tre anledningarna som det är naturligt för bolag att faktiskt jobba i enlighet med målstyrning:

  1. Målstyrning konkretiserar er strategi
  2. Målstyrning är ett väldigt naturligt mänskligt beteende
  3. Målstyrning skapar ett agerande i linje med organisationens strategi

Det låter kanske väldigt enkelt, och det är målstyrning om man gör det på rätt sätt. Men förändringsarbete är inte alltid enkelt. Att införa och framförallt hålla i en väl fungerande målstyrning har givetvis utmaningar.

Varför lyckas man inte hålla i sin målstyrning?

Det finns såklart flera olika möjliga förklaringar, som är unika för varje organisation. Men jag tänkte ändå nämna två vanligt förekommande orsaker, utifrån min egen erfarenhet.

 1. Att implementera en väl fungerande målstyrning kräver både tid och engagemang. Därför är det lätt att man börjar slarva lite. Man saknar ett utfall på ledningsmötet men tänker att vi klarar oss ändå. Man gör ingen stor sak av det. Eller konstaterar att man just nu inte når önskad målnivå, men istället för att ta tag i varför det ser ut som det gör hoppas man att det ska bli bättre till nästa mätning. För att nämna några exempel. Problemet är att så fort man accepterar något som egentligen borde vara bättre så sätter man en ny standard. Om det inte var viktigare än så varför ska man anstränga sig nästa gång? Den onda spiralen gör sin debut…
 2. De flesta organisationer har självklart en viss personalomsättning över tid. Chefer och medarbetare kommer och går. Ledning, chefer, informella ledare och andra nyckelpersoner som agerat ambassadörer för målstyrningen lämnar. Det innebär inte bara att man tappar personer med kompetens och engagemang kring målstyrningen utan också att nya som kommer in har egna idéer om hur man bäst styr och följer upp. Över tid uppstår fler och fler alternativa styrformer, även om det formellt aldrig beslutats om att man ska ändra på sin målstyrning.

Vad kan vi göra för att vår målstyrning ska fungera över tid?

Målstyrning kräver alltså konstant omvårdnad. Precis som trädgården behöver man en trädgårdsmästare. Någon som har ett vakande öga över hela målstyrningsprocessen och hjälper oss att upprätthålla standard, hitta och sprida goda exempel. Även uppmärksamma när man gör rätt. Visst har varje chef ett ansvar för att säkerställa att målstyrningen fungerar inom hens enhet, och ytterst har ju VD ansvar för allt. Men det räcker ofta inte. Det behövs någon med uttalat ansvar för att hålla ihop målstyrningsprocessen, och då inte bara planeringen utan framför allt uppföljning av satta mål.

Man behöver också ha en strukturerad process för ”onboarding” av nya chefer och medarbetare. Som del av introduktionen bör var och en få den kunskap och förståelse som hen behöver i sin roll för att kunna bidra till att man arbetar med målstyrning på ett bra sätt. Chefer behöver också förstå att det inte går att göra annorlunda bara för att man är van vid ett annat sätt att arbeta från någon annan organisation. Självklart ska vi kunna utveckla hur vi styr och följer upp, och nya idéer är givetvis välkomna men dessa måste hanteras på ett strukturerat sätt. Därför behöver också hur vi sätter och följer upp mål kontinuerligt utvärderas i syfte att vår styrmodell hålls á jour. Helst årligen, som del av förberedelserna inför nästkommande planeringsprocess.

Summering av målstyrning

Så för att summera. Målstyrning är väldigt naturligt för bolag att arbeta med. Det kommer konkretisera strategin, driva ett väldigt naturligt mänskligt beteende och därigenom skapa ett agerande i linje med strategin. Därefter är nyckeln att få målstyrningen att fungera över tid. För att lyckas med det vill jag skicka med tre nyckelfrågeställningar:

   • Har ni någon dedikerad resurs, en målstyrningens trädgårdsmästare?
   • Är er nuvarande styrmodell en del av introduktionen till nyanställda?
   • Utvärderar och uppdaterar ni er styrmodell kontinuerligt för att säkerställa att den är relevant?

Lycka till!

Om författaren

David Holmberg har över 20 års erfarenhet av strategi- och styrningsfrågor. Han har varit rådgivare åt över 90 organisationer inom den privata, offentliga och idéburna sektorn.

+46 705 52 08 64 LinkedIn

Behöver du hjälp?