Blog posts // Actionable targets, Target levels

Få en bra start på året!

5 years ago

By johannesingerby

Continue reading ↓

Ok, målen för det nya året är satta. Skönt! Men har ni verkligen gjort de förberedelser som krävs för att få en flygande start?    

Här kommer två vanliga misstag som många gör i samband att nya mål sätts.

Man missar att identifiera och hantera förutsättningar för att kunna agera på målet

Det är väldigt vanligt att man i samband med affärsplaneringen stannar vid att endast sätta mål för kommande året. Då riskerar man att få en dålig start eftersom förutsättningarna inte är på plats för att fullt ut kunna agera för att nå målen.

Jag har en vän som jobbar i en organisation som för några år sedan hade fokus på att öka omsättningen av en strategiskt viktig tjänst som de erbjöd. De behövde därför rekrytera men man upptäckte i februari att man inte hade lokaler som möjliggjorde en expansion. Det tog nästan fem månader att lösa detta hinder vilket såklart kraftigt försenade deras möjlighet att nå årsmålet.

Lärdom: Se till att i affärsplaneringen proaktivt hantera frågan ”Vad måste vi eventuellt fixa redan nu för att kunna agera på våra mål nästa år?”

Man underskattar vikten av att periodisera målnivåer

Alltför ofta ser jag linjära målnivåer – att man utgått ifrån det totala årsmålet och sedan delat den i tolftedelar, som om varje månad kommer se likadan ut. Detta är oftast inte fallet, vilket även de flesta vet, men ändå inte gör. Problemet med detta är att man då ger sig en kommunikativt dålig start eftersom man riskerar att få en uppföljning som handlar om varför målnivån är fel satt istället för att konstruktivt diskutera grundorsaken till utfallet, och vad vi bör göra framåt.

I bilden ovan syns ett exempel där vi egentligen vet att det kommer ta lite tid innan effekten av vårt arbete syns, men vi har inte tagit höjd för detta när vi satt målnivån. Därmed har vi redan på förhand bestämt oss för att vi första månaderna ska skicka signalen till organisationen att vi inte våra mål. Är det att ge sig själv en bra start? Nej, såklart inte.

Lärdom: Periodisera målnivåer, även om det tar lite tid. Det har man igen när det är dags att agera och följa upp målen.

About the author

Johannes Ingerby är delägare och målstyrningsexpert på The Information Company. Han har över 18 års erfarenhet av målstyrning, verksamhetsutveckling och strategisk förändringsledning.

+46 734 44 55 90 LinkedIn

Do you need help?