Blog posts // Visualization

Hans Rosling, visualiseringarnas mästare

6 years ago

By Albin Zahlin

Continue reading ↓

Det har nu gått exakt ett år sedan 7 februari 2017 då den svenska läkaren och professorn Hans Rosling gick bort. En man som trots sina initiativ till att starta svenska Läkare utan gränser blivit mer ihågkommen för sina bubbeldiagram och sitt pedagogiska sätt att använda LEGO-klossar i att beskriva hur barnadödligheten och koldioxidutsläpp fördelar sig bland jordens sju miljarder invånare.

Ett tydligt tecken på hur Hans Roslings lyckats förtrolla och förmedla hur världen egentligen ser ut kan vi se i hans TED talk The best stats you’ve ever seen som är ett av de mest sedda klippen någonsin hos organisationen TED!

Hans Rosling var en person som lyckades riva ner våra fördomar hur världen ser ut men han var inte personen som gjorde inte statistiken tillgänglig. Den data som är grunden i hans framträdanden har alltid varit offentlig men han lyckades kondensera, kommunicera och framförallt visualisera informationen så att den blev förståelig för allmänheten. Det behövdes inte längre en doktorsavhandlingen i internationell hälsa för att tolka data och få en objektiv syn hur världen såg ut.

Så hur kan vi förmå att skapa visualiseringar likt visualiseringarnas mästare, Hans Roslings? Visualiseringar är i grunden ett hjälpmedel för att förbättra vår kommunikation. Riktlinjer som därför är allmänt vedertagna inom kommunikation som att förstå målgruppen och tydlighet i kommunikationen är därför lika relevanta när man ska skapa en bra visualisering. Vad som skiljer visualiseringen från till exempel den muntliga kommunikationen är att den i större utsträckning är fördefinierad för att förmedla en specifik poäng. Genom att definiera den frågeställning som visualiseringen ska hjälpa till att besvara ökar man därför sin sannolikhet att skapa visualiseringar som kommunicerar sitt specifika syfte. Till exempel kan en karta, som är en typ av visualisering, enbart ge ett tydligt svar på de frågeställningarna som den är skapad att besvara. Beroende på om kartan ska hjälpa oss att besvara vilken väg jag ska välja när jag åker bil mellan Göteborg och Stockholm, hur åker jag båt mellan Stockholm och Gotland utan att köra på grund eller vilka länder angränsar till Mexiko kommer dess utseende skilja sig väsentligt för att kunna kommunicera ett korrekt och förståeligt svar.

Ett mer greppbart exempel är om vi ska kommunicera hur realisationsförsäljningen föregående månad varit. Vill vi besvara hur har försäljningsmarginalerna under realisationstiden förändrats, hur beroende är vi av realisation för att minska lagervolymerna eller hur ser korrelationen ut av produktförsäljning jämfört med perioder utan realisering? Se helt enkelt till att tydliggöra visualiseringens frågeställning så ökar du möjligheten att utforma en visualisering som förtydligar din kommunikation snarare än förvirrar den.

 

Klicka här för att se en sammanställning av några av Hans Roslings bästa framträdanden hos TED.

About the author

Albin Zahlin är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet från kunder som Lantbrukarnas Riksförbund, Trygghansa och Jula.

+46 703 80 37 75 LinkedIn

Do you need help?