Blog posts // Steering model

Hur kan jag bidra till min organisations mål?

6 years ago

By Sofia Lundgren

Continue reading ↓

Hur kan man göra för att få alla medarbetare engagerande att nå organisationens mål?

Vi på The Information Company använder oss utav individuella mål som är kopplade till våra övergripande mål för att alla ska klargöra vad deras bidrag är. Våra individuella mål sätter vi med hjälp av en metod som heter Objectives and Key Results (OKR). OKRs går ut på att sätta mål kvartalsvis på organisations-, team- eller individuell nivå som ska spegla det som är viktigast kommande månader.

Objective = mitt mål och vart jag vill vara om 3 månader. Det ska vara ambitiöst, kvalitativt och tidsbundet till närmaste kvartalet.

Key Results = är beviset på att jag har nått mitt mål (mitt objective). Till varje mål sätter vi därför två till fyra olika key results som ska vara mätbära och kvantitativa. Det ska även vara mått som går att uppfylla gradvis och inte ge en binär uppföljning. Till exempel: istället för ”20 säljmöten” så mäter vi vår gradvisa förbättring genom att mäta ”gå från 3 till 20”.

Uppföljningen av OKRs bör ske frekvent under kvartalet för att påminna sig om sitt mål samt vilka framsteg som faktiskt har gjort. Vi på TIC följer upp våra individuella mål varje vecka i samband med våra morgonmöten.

Fördelen med att använda sig av OKRs är att varje persons mål blir tydliga och enkla att följa upp. Enligt forskning är det nämligen 42% större chans att nå målen om de är tydligt nerskrivna. Det kan även vara en fördel att sätta stretchade mål trots att det kan kännas läskigt för många personer. Därför är det viktigt att poängtera att OKR:er inte går ut på att utvärdera en individs prestation, utan utmana oss själva i vad vi tror vi är kapabla att uppnå närmaste tre månader.

När vi sätter OKR:er är allas mål är transparanta och synliga för alla vilket skapar en bra dialog hur vi kan hjälpa varandra eller ge tips och tricks! För mig personligen känns det kul att se hur jag bidrar till min arbetsplats övergripande mål!

Kika in HÄR hur Google använder OKRs för att sätta sina mål!

About the author

Sofia Lundgren är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet av kunder som Sveaskog, PEAB, Stena Metall och Stockholms Fotbollsförbund.

+46 704 97 29 76 LinkedIn

Do you need help?