Blog posts // Other

Kommunicera rätt för att skapa engagemang

6 years ago

By The Information Company

Continue reading ↓

Alla som någon gång har hållit en presentation och fokuserat på att leverera med massa energi för att engagera sin publik, vet också vilken effekt det ger på resultatet och vad folk faktiskt tar med sig ifrån presentationen, förhoppningsvis en stark känsla av engagemang. Men vi har också alla varit på en presentation där man zonar ut efter 5 minuter och inte kan återge innehållet eller kontexten av det som sades under föreläsningen.

Vad är då den gemensamma nämnaren för en presentatör som engagerar sin publik och en målstyrning som engagerar?

Att ha ett tydligt definierat mål och ett resultat/tillstånd man vill landa i.

I boken ”7 habits of highly effective people” av Stephen R. Covey, beskriver han hur man måste börja med slutresultat i åtanke för att kunna lyckas på riktigt med vad man tar sig för. En bra presentation som engagerar och en bra, väl kommunicerad målstyrning driver förflyttning och skapar ett agerande hos mottagaren.

Men hur kommunicerar man då en målstyrning för att skapa engagemang?

Tydligt utan att krångla till det – Försök att hålla ett gemensamt fokus för att inte komplicera för mycket. Vad är det prioriterad målet och vad vill vi uppnå med det? Ett prioriterat mål som alla strävar emot och förstår är av stor vikt för att uppnå önskat resultat.

Know you audience – Det är av stor vikt att se till vilka individer man tilltalar och vad deras huvudsakliga drivkraft är och försöka att adressera dessa i möjligaste mån, för att maximera chanserna till förflyttning.

Bygg en story för att engagera och få med alla på tåget – VAD jag kommer säga är såklart viktigt, men också HUR jag kommunicerar kommer att skicka signalvärden till organisationens medarbetare. Vad vill jag egentligen att resultatet skall bli och vilket beteende kommer det att driva?

Upplever ni att er styrning engagerar och driver agerande?

About the authorDo you need help?