Blog posts // Other

Lärdomar från verkligheten – så genomför du din strategi

7 years ago

By johannesingerby

Continue reading ↓

I går hade vi på The Information Company ett frukostseminarium på temat ”Konsten att genomföra din strategi”. Det visade sig vara ett ämne som berörde många för det blev lapp på luckan. Men jag är inte särskilt förvånad egentligen, många vittnar ju om svårigheten att få strategier att lämna ritbordet, eller ens ritas. Och här dök ett seminarium upp där det inte var konsulterna som stod för pratet utan forskaren och praktikern. Och inte vilken praktiker och forskare som helst utan;

Maria Sjöström, chefscontrollern från Kronfågel, som för drygt ett och ett halvt år sedan fick i uppdrag av VD att implementera en målstyrning för bolaget. Hon provade, misslyckades, drog lärdom och provade igen (denna gång tillsammans med oss). Resultatet så här långt 2016 – Kronfågel har ökat marknadsandel på kylt kyckling med 2,8% och ökat försäljningen med nästan 20%! Vad är hemligheten bakom detta då? Jo, att 96% vet att det är kyld kyckling som ska prioriteras fast man även säljer fryst och butikslagad kyckling. Att 88% tycker chefen är bra på att förklara hur jag som individ bidrar till försäljningen av kyld kyckling och att 90% anser sig agera i linje med uppsatta mål.

Pontus Wadström som är praktikern som blev forskare och som skrivit boken ”Strategi är ett Verb” därför att han brinner för att förstå hemligheterna bakom att lyckas genomföra sin strategi. Tillsammans gav de en bra beskrivning av vad man bör tänka på och hur man bör gå tillväga för att lyckas få en organisation att verkligen dra åt samma håll. Här är några av mina egna noteringar av det som gör största skillnaden:

Våga välj bort
Pontus menar att de flesta organisationer inte klarar av att reda ut vad strategi är. Exempelvis inser man inte att strategi finns på olika nivåer (nätverk, koncern, affär, funktion-och erbjudande). Han menar vidare att organisationer behöver våga välja vad man ska fokusera på för att uppnå konkurrensfördel – ska vi vara bäst, störst, vackrast eller snabbast?

Maria tryckte på att en av framgångsfaktorerna för Kronfågel var att man konkretiserade strategin genom att uttrycka att det viktigaste för 2016 var att maximera försäljningen av kyld kyckling, trots att den bara representerar 38% av den totala försäljningen. Därigenom valde man både bort att direkt styra mot lönsamhet, men även ökad försäljning inom fryst och butikslagad kyckling. Men tack vare detta fick man organisationens samtliga funktioner att dra tillsammans.

Strategi är inte något man har det är något man gör
Pontus sa en sak som verkligen jag fastnade för, nämligen ”Strategi är inte något man har, det är något man gör”. Det är först när vi mäter just det som speglar vår strategi, dra lärdom av det och agerar annorlunda som vi vet vad vi har för strategi. Det är ju summan av alla mikrobeslut som utgör strategin.

Maria var inne på samma resonemang när hon själv tog upp en lärdom från första försöket att implementera målstyrning. Maria menar att man måste inse att målstyrning är en process och inte ett KPI-projekt man kan outsourca till ekonomiavdelningen. De som ska ta ansvar för att nå målen måste vara med att sätta dem. Då skapas förutsättningar för engagemang. Dessutom tryckte Maria på behovet av att:

– Etablera en kommunikationsplan och utbilda chefer i att både sätta mål och framförallt att följa upp dem.
– Att sätta mål som driver den effekt man vill uppnå, dvs. mät agerande och effekt
– Att sätta en struktur för feedback. På Kronfågel börjar alla möten med att man visar det senaste utfallet av försäljningen av kyld kyckling och de fyra fokusområden man identifierat som drivare till ökad försäljning. Och på intranätets startsida finns alltid senaste veckans försäljning av kyld kyckling (inte total försäljning för alla produkter, inte lönsamheten, utan bara kyld kyckling!). Dessutom är numera styrningen (alltså det prioriterade målet kyld kyckling och dess fokusområden) också utgångspunkten i alla medarbetarsamtal.

About the author

Johannes Ingerby är delägare och målstyrningsexpert på The Information Company. Han har över 18 års erfarenhet av målstyrning, verksamhetsutveckling och strategisk förändringsledning.

+46 734 44 55 90 LinkedIn

Do you need help?