Blog posts // Follow-up

Dags att rapportinventera?

7 years ago

By The Information Company

Continue reading ↓

Inför kommande år tar många tag i styrningen av verksamheten genom att sätta strategier och planera budgetar. Men något som man också kan överväga att göra är att inventera rapporterna i ditt företag. Hur många manuella rapporter görs i företaget du arbetar på egentligen, och hur många av dessa tas fram i samma syften eller tittas på över huvud taget? Om man i er verksamhet skulle göra en rapportinventering, vad skulle ni se? Skulle flertalet likadana rapporter visa sig fast med olika resultat? Används alla rapporter? Hur många rapporter tas fram varje månad?

Att se affären i siffror genom att skapa rapporter eller ta fram utfall för att de vad de kommer att visa är vanligt i företag. Man vill helt enkelt ha kontroll över vart vi står idag. För det är uppfattningen många har, ser man siffrorna och utfallen har man kontroll över situationen. Men är det verkligen så? Är det sant att bara för att man ser ett utfall så vet man vad man behöver göra? Och är det sant att ju mer nyckeltal man ser och kan mäta desto mer koll har man?

Jag ställer mig tveksam till detta sätt att kontrollera och styra verksamheten. Dels på grund av att en rapport inte ger oss förklaringen eller orsaken till varför vi är där vi är, den ger oss heller inga förslag på hur vi förbättrar eller ändrar på utfallen till nästa gång. För att rapporter ska ge oss denna information krävs analyser av utfall för att hitta förklaringen till varför. Vilket i sin tur ger oss grunden för vad och hur man behöver förbättra sig till nästa gång.

Mäter man i sin tur allt man möjligen kan mäta, hinner man helt enkelt inte med att analysera allt och hitta förklaringen. Varpå arbetet med att ta fram och färdigställa rapporter ibland är förgäves. Själva sammanställandet av rapporterna är också i sig tidskrävande, vilket är varför man bör vara selektiv i vad man faktiskt behöver veta.

En annan anledning till att vara selektiv i vad man väljer att mäta och rapportera är att det inte blir tydligt vad man faktiskt behöver fokusera på. Allt blir lika viktigt.

Så se över dina rapporter och tänk igenom, vad ger det för information och vad leder det till egentligen? Är de verkligen så viktiga som de kanske känns idag?

Do you need help?