Blog posts // Follow-up, Steering

Vad gör teamen som lyckas exekvera strategin?

4 years ago

By The Information Company

Continue reading ↓

För en del har årets affärsplanering redan startat och för somliga stundar arbetet efter sommaren.

Men vad är det då teamen som lyckas exekvera sin strategi gör och vad kan vi lära oss av det inför affärsplaneringen?

”Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.”

Så lyder det japanska ordspråket som bekräftar det vi också många gånger erfar. Att exekvera strategin är inte alltid så lätt och det finns ingen magisk copy-paste lösning som funkar för alla. Däremot finns det gemensamma nämnare hos de bolag och team som lyckas exekvera sin strategi.

Vad gör att vissa team är högpresterande, medan andra är lågpresterande när det kommer till att exekvera på strategin? Wiita och Leonard (2017) beskriver sin studie där de undersökt hur högpresterande team vs. lågpresterande team spenderar sin tid och hur de beter sig i arbetet med strategiska frågor och initiativ.

 

De definierar och tydliggör de strategiska vägvalen

De högpresterande teamen lade nästan 20% mer tid än de lågpresterande teamen, på att definiera strategin, alltså att konkretisera den långsiktiga målbilden och översätta den till kortsiktiga mål. Dessutom lade de 12% mer tid på att se till att samla organisationen kring strategin genom intern kommunikation och kontinuerligt jobba med att driva den enhetligt ut i hela organisationen.

 

De inkorporerar strategin i den dagliga verksamheten

Högpresterande team spenderade över 25% mer tid på att se till att målen hänger ihop med övergripande strategin, allokera resurser samt att följa upp målen genom strategiskt utvalda KPI:er. De lade dessutom 14% mer tid på att kontinuerligt följa utvecklingen på målen genom de satta nyckeltalen samt att allokera resurser i enlighet med utfallet. De säkerställer alltså att den dagliga verksamheten är i linje med strategin och om något fundamentalt ändras, lägger man om kursen för att se till att strategin efterlevs.

 

De lägger tid på att involvera medarbetare

Högpresterande team lade 28% mer tid på att engagera hela organisationen och låta dem komma till tals i frågor som berörde vilka kulturella förutsättningar som krävs eller vilka barriärer det finns för att kunna agera i linje med strategin. Ett exempel på det är employee engagement – undersökningar av olika slag, men också direkta dialoger med anställda.

 

De har förmågan att prioritera

Studien stödjer ett flertal andra akademiska studier som alla påvisar samma sak; Förmågan att prioritera är en nyckelingrediens för att lyckas exekvera strategin.

Högpresterande team lägger 54% mer tid på att sätta riktningen som sedan skall agera ledstjärna i resursfrågor den kommande perioden. Det kan vara en så enkel sak som att bestämma när ett team skall ses och vilka frågor man då skall diskutera.
De lågpresterande teamen lägger så mycket som 83% mer tid på att släcka bränder och agerar mer taktiskt än på en strategisk nivå.

 

Källa: ”How the most successful teams bridge the strategy-execution gap” HBR, Wiita & Leonard, 2017

Do you need help?