Blogginlägg // Styrning

Gå från strategi till ett konkret genomförande

11 months ago

By Johanna Hiller Wijk

Continue reading ↓

Många organisationer spenderar mycket tid på att ta fram sina gemensamma bolagsmål och sätta en långsiktig strategi. Steget därefter kan däremot kännas svårt och många organisationer upplever att det är svårt att bryta ner strategin och faktiskt komma till ett genomförande. Hur ska man egentligen göra detta på bästa sätt?

Det finns oändligt med forskning och olika modeller att arbeta efter. Jag tänkte här dela med mig av några övergripande insikter från artikeln ”How the Most Successful Teams Bridge the Strategy-Execution Gap” för att hjälpa er lite på traven.

Artikeln utgår ifrån 4 olika delar i sitt ramverk, dessa är:

  • Förplikta sig till en identitet
  • Översätta strategin till vardagliga processer och förmågor
  • Koncentrera sig på de unika kulturella faktorer som främjar framgång
  • Forma framtiden

Förplikta sig till en identitet

Till att börja med så handlar det om att skapa en gemensam förståelse för ens värdeerbjudande och unika förmågor. Med andra ord måste organisationen förplikta sig att fokusera på det den är bra på för att därefter kunna agera därefter. Om man ser till de organisationer som lyckas bäst med att faktiskt få till ett tydligt genomförande så extra mycket tid på att verkligen definiera sin strategi (det vill säga översätta en övergripande vision till tydliga genomförbara mål) på ett tydligt sätt. Man lägger även tid på att få organisationen att anpassa sig till strategin genom frekvent intern kommunikation och genom att förmedla ett konsekvent budskap nedåt i organisationen.

Översätta strategin till vardagliga processer och förmågor

För att verkligen lyckas exekvera strategin i organisationens dagliga verksamhet handlar det om få till en balans mellan organisationens uppdrag och de dagliga aktiviteterna i arbetet. Här bör man fokusera på att etablera ekonomiska och operativa mätvärden, anpassa mål till övergripande strategi, fördela resurser och granska nyckelmätvärden. Det gäller också att vara flexibel och förändras tillsammans med marknaden och företagets behov.

De företag som lyckas bäst inom detta är även bra på att omfördela organisationens resurser för att säkerställa att strategin faktiskt genomförs. En viktig del är även att lägga tid på att följa upp sina strategiska mål genom att granska nyckelmätvärden och justera resurser därefter.

Koncentrera sig på de unika kulturella faktorer som främjar framgång

Fokus här ligger på att engagera organisationen i en pågående dialog om kulturella förutsättningar och vilka hinder som finns för att lyckas genomföra strategin. De organisationer som lyckas bäst här fokuserar även på att optimera kompetenserna hos sina medarbetare genom att granska utvecklingsplaner, säkerställa att planer för efterträdare är på plats och utvärdera konkurrenskraftiga ersättningsplaner.

Att dra nytta av kulturella styrkor är både beundransvärt och effektivt. Däremot kan man inte enbart fokusera på sina styrkor, utan man måste även utvärdera sina svagheter.

Forma framtiden

För att verkligen lyckas framåt är det även viktigt att ligga i framkant och tänka långsiktigt snarare än att jobba reaktivt, men hur ska man egentligen tänka här?

  • Påverka organisationens intressenter genom att identifiera deras behov och hantera deras förväntningar.
  • Lägga tid på att planera för framtiden genom att fastställa riktningen, skapa en vision och definiera sin strategi
  • Reagera på förändring i nuet, vilket positionerar företaget för framtida framgång

När det kommer till att verkligen lyckas med att genomföra sin strategi så behöver man som organisation ha förmågan att prioritera vad man ska lägga fokus på här och nu. Det är lättare sagt än gjort men både forskning och våra egna erfarenheter visar på att det är det som krävs för att verkligen kunna göra skillnad. De organisationer som inte lyckas landa i en tydlig prioritering lägger snarare tid på att släcka bränder och hantera problem på en taktisk nivå istället för en strategisk nivå, vilket inte är hållbart i längden.

Ett tips för att få en överblick över din organisation är att ta en titt på dagordningarna för dina teammöten under de senaste månaderna och fundera över hur mycket tid man lagt ner på olika områden och hur duktiga man varit på att faktiskt tänka framåt och försöka att vara konkret och ha en tydlig prioritering för att kunna komma till övergripande mål.

Framför allt bör du ställa dig själv frågan ”Har vi framgångsrikt genomfört vår strategi?”

____________________________________________________

Om du vill ta del av hela artikeln så hittar du den här!

About the author

Johanna Hiller Wijk är målstyrningskonsult hos The Information Company med erfarenhet från kunder som Boo Energi, Renta och Stockholms Fotbollförbund

+46 76 291 95 00 LinkedIn

Do you need help?