Blogginlägg // Agerbara mål

Hur får man medarbetare att acceptera mål som sätts?

1 year ago

By Erik Svedberg

Nu när hösten är här på riktigt och rutinerna efter semester börjar cementera sig igen är det dags att blicka framåt mot det sista kvartalet på året och avsluta 2019 på bästa sätt för att sedan vända blickarna mot 2020.

När vi arbetar med mål och målsättning gör vi det med olika tidshorisonter och på olika nivåer, där vi utgår från organisationens gemensamma mål. Nyckeln med målsättning är att vi har ett prioriterat mål för hela organisationen, men det behöver också brytas ned på organisatoriska enheter i form av olika målnivåer.

Målsättning är en process som låter lättare än vad det faktiskt är. En faktor som är återkommande i den processen är att få medarbetarna som ska utföra handlingarna som leder till måluppfyllnad, att acceptera de mål som sätts. Målacceptans är en avgörande faktor för att generera intresse och engagemang som sedermera leder till större chanser att nå uppsatta mål och få nöjdare medarbetare.

Så hur får ni då alla i organisationen och enheten att acceptera de mål som sätts upp och dra i samma riktning? Nå, svaren på den frågan är många och skiljer sig såklart mellan organisation och person. Men det finns några tips och metoder jag tänkte skicka med er kring hur ni kan öka sannolikheten att uppnå det tidigare nämnda.

Metoder och aktiviteter att använda sig av:

  • Involvera medarbetarna i målsättningsprocessen
  • Involvera medarbetarna i beslutsfattande
  • Ge medarbetare kontroll
  • Involvera medarbetare i uppföljningsprocessen
  • Informera medarbetare – vara transparenta

Det här är moment som i sin tur kan leda till följande hos medarbetare:

  • Ökad förståelse
  • Ökad acceptans för mål
  • Ökat engagemang
  • Ökat välmående

Förhoppningsvis är det här någonting du som läsare kan ta med dig och reflektera kring om hur det här tillvägagångssättet kan bidra till en högre grad av målacceptans i er organisation.

Så nu tar vi tag i årsslutet, och ser till att sätta mål framöver som alla i organisationen accepterar och vill uppnå.

 

Källa som styrker det jag delat med mig av här hittar ni i en intressant artikel jag stötte på för ett tag sedan som behandlar just det här fenomenet, hela artikeln hittar ni HÄR.

About the author

Erik Svedberg arbetar som målstyrningskonsult hos The Information Company.

Read more about Erik »

Related posts

Video library

Målstyrning vs. Processtyrning

Att styra efter processer är en vanlig företeelse i organisationer. Men hur skiljer sig egentligen målstyrning från processtyrning? Se David Holmberg …

8 years ago

By David Holmberg

Read more »

Blog posts

Tydliga mål är smarta mål

Mål är något som existerar i de flesta organisationer, men ibland kan det finnas hinder som gör det svårt att uppfylla målen som förväntat. För att ly…

3 years ago

By The Information Company

Read more »

Subscribe to our blog