Blogginlägg // Övrigt

Motivation hos medarbetare – en nyckel för att nå mål

4 years ago

By Sofia Lundgren

Continue reading ↓

När vi på TIC arbetar med organisationer och hjälper dem att införa en välfungerande målstyrning så är det första steget ofta att ta fram mål, för att sedan säkerställa att de når sina mål med hjälp av en fungerande uppföljning. Något som är en avgörande faktor om en organisation når sina mål är engagemang och motiverade medarbetare.

Att ha ett motiverat team, med medarbetare som vill prestera och lyckas gör att de flesta projekt blir framgångsrika. Enligt forskning kan det vara så mycket som 40% av framgången i projekt som kommer från motiverade medarbetare (KÄLLA). Trots detta har många organisationer problem med att säkerställa att deras medarbetare är just motiverade.

I artikeln ”4 reasons good employees lose their motivation” i HBR beskrivs fyra fällor till varför medarbetare tappar sin motivation – och vad som kan göras för att undvika dessa. En av fällorna som beskrivs att motsägelsefulla värderingar, och att medarbetarna helt enkelt inte bryr sig om det målet som sätts upp, eller den uppgiften de har.

När ett mål inte stämmer överens med en medarbetarnas värderingar kommer motivationen att uppnå detta mål minskas drastiskt – kanske säger sig självt!

Men vad menas med en värdering? Och hur kan man säkerställa att dessa värderingar uppfylls och leder till ökad motivation?

Clark och Saxberg skiljer på fyra olika typer av värderingar och ger sina bästa tips hur de kan bidra till att öka motivationen:

Intresse: hur intellektuellt stimulerande medarbetaren tycket målet/uppgiften är
För att öka motivationen: se till att hitta sambandet mellan målet och det som medarbetaren tycker är intressant och utmanande

Identitet: hur målet förhåller sig till medarbetarens självuppfattning
– För att öka motivationen: berätta hur målet inte kan nås utan medarbetarens förmåga och hur viktigt just deras bidrag är, exempelvis genom problemlösning, team-work eller analyser

Betydelse: hur viktigt målet är att uppnå
– För att öka motivationen: visa hur målet bidrar till organisationens mission och vision, och var tydlig med att detta målet är första steget för att nå en längre långsiktig ambition

Nytta: vad blir resultatet av att uppnå målet
– För att öka motivationen: hitta sätt att visa sambanden mellan att uppnå målet, vad ringarna på vattnet blir och vad som är den framtida nyttan

Clark och Saxberg menar också att det vanligaste misstaget chefer gör är att utgår från sig själva och vad de motiveras av, istället för att investera i tid och bottna vad som motiverar medarbetarna.

Genom att investera tid i att ta reda på vad medarbetarna motiveras av, samt att säkerställa att de olika typerna av värderingar ovan uppfylls, så är möjligheten att uppnå sina mål väldigt mycket större!

Vill ni läsa hela artikeln hittar ni den HÄR!

About the author

Sofia Lundgren is a Performance Management Consultant with The Information Company, with experience of customers such as Sveaskog, Peab, Stena Metall and the Stockholm Football Association. She’s also responsible for The Information Company's marketing and events.

+46 704 97 29 76 LinkedIn

Do you need help?