Blogginlägg // Uppföljning, Styrning, Övrigt

Teamwork makes the dream work…

8 months ago

By Christoffer Parmbäck

Continue reading ↓

... men varför upplever så många att de inte samarbetar inom organisationen? Att de "jobbar i silos"? Att de inte koordinerar projekt, team eller funktioner där beroenden finns som påverkar prestationen? Där bristen på samverkan och kommunikation leder till ett ineffektivt användande av resurser?

… men varför upplever så många att de inte samarbetar inom organisationen? Att de “jobbar i silos”? Att de inte koordinerar projekt, team eller funktioner där beroenden finns som påverkar prestationen? Där bristen på samverkan och kommunikation leder till ett ineffektivt användande av resurser?

Vi vänder på det – hur kan vi skapa en situation där vi genom hur vi arbetar tillsammans kan skapa största möjliga gemensamma nytta? Här kommer fyra tips:

  1. Ha en gemensam utgångspunkt för mål

Det är lite läskigt att i Sverige prata om top down, men när vi pratar mål är det en nödvändighet för att hålla fast vid gemensamma prioriteringar. Om utgångspunkten för t.ex. en funktions mål enbart är sina egna prioriteringar ökar risken för att bidraget till totalen minskar. Tänk en produktionsfunktion som prioriterar att förbättra sitt fabriksresultat och därmed går mot större batcher av produkter som är enkla att tillverka. Det låter såklart rimligt utifrån funktionens isolerade uppgift och ansvar, men kan vara direkt suboptimerande om bolagsstrategin skulle peka mot en marknad som efterfrågar högt förädlingsvärde på produkterna (ja, detta är ett riktigt exempel). Utgå från gemensamma mål och se till att definiera hur ni bäst kan bidra till dem.

  1. Samplanera

När det är dags att sätta målen för avdelningen är det såklart läge för dess ledningsgrupp att samlas, eller hur? Och kanske till och med någon expert från avdelningen som kan bidra med insikter i en viss fråga? Bra start, men för smalt.

Om avdelningen påverkar eller är beroende av vad som görs i andra delar av organisationen (vilket nästan alltid är fallet) är det en ypperlig chans till samverkan om representanter från dessa är med. Det kommer stärka de gemensamma prioriteringarna och skapa en förståelse för vad andra gör för att lösa samma utmaning. När alla avdelningar har satt sina mål är det dessutom en bra idé för ledningsgruppen att ställa sig frågan om de nedbrutna målen gör så att bolaget som helhet når sina mål – vi kallar detta för ett handskakningsmöte.

  1. Låt målen skapa era uppföljningsforum

Precis som för planering riskerar uppföljning att utgå från organisationsschema istället för frågeställning – för att det är lätt. Forumen finns redan och det är väl klart att avdelningens ledningsgrupp ska följa upp avdelningens mål? Ja, men inte bara. På samma sätt som med samplanering behöver uppföljning av mål med beroenden till varandra gemensam uppföljning – ”samuppföljning”. Skapa det forum som är bäst lämpat att hantera det specifika målet, även (eller gärna) om det innebär människor från olika avdelningar med olika kompetenser.

Svara inte på ”vad bör vi följa upp” utan ”vilka bör följa upp detta”.

  1. Transparens transparens transparens!

Håll inte era mål och hur det går hemligt för resten av organisationen. Eller snarare, se till att aktivt sprida det. Hur skapar vi annars ett bestående medvetande om vad som händer och vad som prioriteras, och därmed en grund för löpande samarbete? Sharing is caring.

 

Dessa tips är inte svaren på allt, men kommer tveklöst minska risken att hamna i silos. Och då kommer effekterna av ett väl fungerande samarbeta komma som ett brev på posten!

About the author

Christoffer är delägare och målstyrningsexpert på The Information Company. Han har under sina år på TIC hjälpt över 40 organisationer att nå sina mål, och är även ansvarig för vår onlineutbildning inom målstyrning

+46 709 66 05 20 LinkedIn

Do you need help?