Blogginlägg // Beslut

Tips för att ta gemensamma beslut

10 months ago

By Sofia Lundgren

Continue reading ↓

Att komma överens är inte det lättaste, oavsett om det är i en strategiprocess, arbetsmöte, uppföljningsmöte eller i privatlivet. När vi på TIC gick en kommunikationsutbildning fick vi flera bra tips på metoder för att möta varandra i diskussioner och på så sätt landa i beslut som hela gruppen står bakom.

Nu är höstterminen på ingång vilket innebär att många organisationer går in i strategi- och affärsplaneprocesser. En bra strategi handlar om att våga prioritera och välja en väg, det innebär att man också måste våga välja bort en annan (läs mer om tips för en bra strategi HÄR). Att ta dessa tuffa beslut och våga prioritera kan vara svårt och inom en grupp är det inte alltid man är överens vilken väg som är rätt att gå. Det svåra är ju att det på förhand inte finns något rätt eller fel! Så hur kan man då göra för att möta varandra och ta ett beslut som hela gruppen står bakom?

Skilj på debatt och dialog

Under exempelvis en strategiprocess eller ett uppföljningsmöte är det många beslut som behöver tas och det är bra med en grupp som har olika åsikter. Men när beslutet är fattat behöver hela gruppen stå bakom beslutet, därför är vägen till beslutet viktigt. Att skilja på debatt och dialog under diskussioner är en enkel tankeövning för att möta varandra.

Mål

  • Debatt: målet med debatt är ofta att vinna och bevisa för motparten att jag har rätt, och på så sätt övertyga att mitt alternativ är bäst.
  • Dialog: målet med dialog är att skapa förståelse och gemensamt skapa konsensus för att komma fram till en överenskommelse.

Lyssna efter

  • Debatt: under en debatt så ska du lyssna efter svagheter eller bristfällig logik hos din motpart och så fort chansen kommer ska du ”hugga till”
  • Dialog: under en dialog ska du istället lyssna efter grundläggande behov och vilka styrkor och likheter som finns

Hävdar

  • Debatt: under en debatt så vill man ofta hävda att ”jag vet bäst och du har fel” för att kunna övertyga sin motpart.
  • Dialog: under en dialog så hävdar man att ”vi tillsammans kan ska lösa detta” och letar därmed efter underliggande likheter och minsta gemensamma nämnaren

Inställning

  • Debatt: under en debatt har deltagarna inställningen ”kamp” och att det är ”jag mot dig” i denna diskussion.
  • Dialog: under en dialog har deltagarna inställningen att vi ska skapa en ”win win situation” där samtliga parter är nöjda

Under beslutsmöten är det lätt att hamna i ”debatt-mode” och vilja övertyga de andra deltagarna i mötet att ”mitt sätt är rätt sätt”, men genom att lyfta skillnaderna på debatt och dialog och därmed få deltagarna att ändra inställning att ”nu går vi in i en dialog” kan det vara lättare att gemensamt landa i ett beslut. När en grupp gemensamt landar ett beslut är det även lättare för samtliga deltagare att stå bakom beslutet gentemot resten av medarbetarna.

Hoppas dessa tankar kan hjälpa er under höstens beslutsfattande!

About the author

Sofia Lundgren är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet av kunder som Sveaskog, PEAB, Stena Metall och Stockholms Fotbollsförbund.

+46 704 97 29 76 LinkedIn

Do you need help?