Blogginlägg // Agerbara mål, Målnivåer, Uppföljning

Målstyrning som skapar effekt under hela året

för 3 månader sedan

Av Erik Svedberg

Läs vidare ↓

Snart har ett kvartal gått och målen som sattes i höstas har (förhoppningsvis) arbetats med flitigt. Förhoppningsvis ser ni också effekter och når de uppsatta måltalen. I början av året är engagemanget för de nya målen som högst, men hur säkerställer vi att engagemanget för målen håller i sig under hela året? Det kan jag förhoppningsvis ge några råd kring.

Vad krävs för att lyckas med sin målstyrning?

Om du läser det här inlägget har ni förmodligen redan klarat av det första steget, nämligen att definiera tydliga och agerbara mål som är i linje med den strategiska förflyttning ni vill driva över tid. Har ni det, så har ni bra grundförutsättningar för att verkligen lyckas skapa en förflyttning.

Har ni dessutom tagit fram tydliga, periodiserade målnivåer som ger kvantitativ bevisning på när vi lyckas har ni kommit ännu längre.

Har ni en tydlig uppföljningsprocess som svarar på hur vi presterar och varför som ni sen agerar på, ja då börjar ni närma er klassens stjärna.

Om ni sist men inte minst har en tydlig, regelbunden och engagerande kommunikation som präglas av transparens och öppenhet, då är det hatten av.

Upplever du att ni har allt detta på plats, och det funkar bra – kan ni lugnt fortsätta med det ni gör – för då har ni alla förutsättningar att nå och dessutom överprestera mot era mål.

 

Hur kan ni öka sannolikheten för att lyckas med målstyrning?

Men om du istället känner att ni har en eller två av sakerna på plats, eller kanske alla fyra – men det funkar inte så bra som du känner att det skulle kunna funka – kommer jag här nedan ge några tips på hur ni kan börja närma er en mer välfungerande målstyrning så att ni säkerställer kraft och engagemang under hela året. Det gäller såklart också om ni upplever att inget av det ovan är på plats – men misströsta inte, det är aldrig för sent att börja.

 

 1. Tydliga mål:
  Ni har förmodligen en strategi, affärsplan, långsiktiga mål eller någonting motsvarande. Dessa komponenter är ofta på 3-5 års sikt, och målar upp vilken väg ni vill ta för att komma till ert önskade tillstånd i framtiden. Men för en organisation och dess medarbetare är det svårt att agera i linje med det, det är oftast för övergripande (läs: allt jag gör kan nog skohornas in som ett bidrag). För att konkretisera detta behöver ni som organisation svara på vad som är den viktigaste förflyttningen i år för att ni ska närma er det önskade tillståndet. Genom den prioriteringen som översätts till tydliga, konkreta och agerbara mål kommer det bli mycket enklare för medarbetare att prioritera sin tid och agera i linje med den för tillfället viktigaste strategiska förflyttningen.
 2. Målnivåer:
  Att sätta mål är en del, men för att få svar på hur mycket ni ska förflytta er och hur det går – måste målen få tillhörande målnivåer. Målnivåerna visar på hur förflyttningen ska se ut, sätter förväntningar men skapar också en tydlighet i vilka konsekvenser det här faktiskt kommer få på organisationen. Vad som kommer krävas av organisationen för att orka med att driva den önskade förflyttningen. Det kan vara att fler personer behöver rekryteras, ny teknik behöver köpas in eller att dra ner på aktivitet X.
 3. Uppföljningsprocess:
  Målen och målnivåerna påverkar beteende till 20 %, uppföljningen står för 80 % av beteendeförändringen. Därför måste organisationen driva en uppföljningsprocess som utgår från målen. En process som svarar på hur det går (visualisering), varför det går som det gör (grundorsaksanalys), actions (vad som behöver ske framåt utifrån grundorsaksanalys) och kommunikation (vem som ska göra vad, men även involvera organisationen genom transparent kommunikation om föregående delar).
 4. Kommunikation:
  Inför året behöver målen som valts och varför de är viktigast, kommuniceras för att skapa förankring och engagemang. Kommunikationen och uppföljningen hör ihop, uppföljningen ger under året underlag för kommunikation. Den regelbundna kommunikationen av målen, hur det går och vad som sker framåt är en av de viktigaste faktorerna för att säkerställa kraft i målstyrningen under hela året. Att kontinuerligt påminnas, involveras, diskutera och sedermera agera ökar drastiskt sannolikheten för att ni lyckas hålla i målstyrningen och lyckas med er viktigaste strategiska förflyttning.

 

Hur kan ni ytterligare säkerställa relevans under hela året?

Saker och ting kan förändras snabbt, någonting vi alla blivit väl medvetna om de senaste åren. Det kan innebära att målen och målnivåerna ni satt inför året inte är lika relevanta – men det måste inte heller vara fallet. För att säkerställa relevans i mål och målnivåer är det viktigt att efter en period sätta sig ner och ha ett kort möte där ni utvärderar just detta. Är målen fortsatt relevanta? Är våra målnivåer fortsatt relevanta? Driver detta rätt agerande och strategisk förflyttning för oss så som marknaden ser ut?

 

Vad säger forskningen och vår erfarenhet?

Forskarna Locke & Latham (2013) har visat att specifika och utmanande mål leder till högre prestationer jämfört med allmänna eller diffusa mål. Deras forskning har också betonat vikten av tydliga och mätbara mål för att öka motivationen och prestationen. Det är någonting som vår erfarenhet från att ha hjälpt över 250 organisationer skapa en väl fungerande målstyrning bekräftar. Specifika, utmanande, tydliga och mätbara mål som följs upp, analyseras för att sedan kommuniceras till organisationen och ageras på skapar störst sannolikhet att lyckas nå den önskade strategiska förflyttningen. Som en positiv konsekvens stärker det också engagemanget och (enligt mig) blir det bra jäkla mycket roligare att gå till jobbet med vetskapen om hur min insats bidrar till att hela organisationen når framgång.

Om författaren

Erik Svedberg arbetar som målstyrningskonsult hos The Information Company.

+46 731 58 93 82 LinkedIn

Behöver du hjälp?