Case

Sedan starten har The Information Company arbetat med fler mer än 160 organisationer och tillsammans tagit fram en styrning och uppföljning som fungerar. På riktigt. Våra kunder når sina mål och ser tydliga resultatmässiga effekter. Våra kunder är extremt nöjda och 94% av dem rekommenderar oss till andra!

 • +++ Ökad omsättning

NetOnNet

Med hjälp av målstyrning har NetOnNet på kort tid lyckats skapa en stark tillväxt och öka sina marknadsandelar, samtidigt som de slår rekord i engagerade medarbetare.

Läs mer »

 • +33% Ökad produktionseffektivitet

Osby Glas

Med ett gemensamt fokus och kunskap om målstyrning lyckades Osby glas på kort sikt göra flera förflyttningar och se flertalet mätbara effekter

Läs mer »

 • +++ överträffade mål med råge

Lantbrukarnas Riksförbund

LRFs främsta utmaning grundar sig i att styra och följa upp på ett sätt där man kraftsamlar kring några få gemensamma strategiska mål för 2030 men samtidigt behåller den lokala handlingskraften hos varje region.

Läs mer »

 • +130% Från 4000 till 9552 rådgivningsmöten

Roslagens Sparbank

Banken hade inför 2019 en uppskattad affärsplan från styrelsen med tydliga långsiktiga mål, men saknade ett kortsiktigt fokus och prioritering från bankledningen samt tydliga mål som drev en beteendeförändring hos medarbetarna.

Läs mer »

 • +4% Back to organic growth

Blocket

I början av 2019 var en ny 3-årig strategi på plats men behövde en målstyrningsmodell som var deras för att kunna operationalisera sin nya strategi.

Läs mer »

 • +++ Kontinuerlig tillväxt över fem år och ökade marknadsandelar

Tele2 – SELT

Tele2 Sverige identifierade under hösten 2017 ett behov att än tydligare operationalisera sin nya strategi, dvs säkra ett agerande hos alla medarbetare i linje med strategin.

Läs mer »

 • +1248 MSEK Operativt rörelseresultatet (4% över målet)

Sveaskog

Sveaskogs främsta prioritering för 2017 var att nå ett operativt rörelseresultatet på minst 1200 MSEK. Detta mål överträffades med 4%, motsvarande 48 MSEK.

Läs mer »

 • +++ Positiv utveckling av kundbasen

Trygg-Hansa

Trygg Hansa Privat lyckades för första gången på många år öka antal hushåll. Den stora förklaringen till denna framgång var modet att våga fokusera på ett mål där de verkligen ville ha en förflyttning.

Läs mer »

 • 11,9% Organisk tillväxt

Swedol

Under första året med målstyrningen uppnådde Swedol en organisk tillväxt om 11,9% jämfört med föregående år. De svenska butikerna slog sin försäljningsbudget med 5,5% 2016 och 7,8% 2017.

Läs mer »

 • +3% Ökning mot prioriterade mål

Jusek

Jusek skapade med hjälp av målstyrning ett fokus i hela organisationen på vad som va viktigast. De prioriterade målen överträffades med 3%.

Läs mer »

 • 70% » 98% Ökad kännedom om målen och strategierna

Canal Digital

Genom att implementera en tydlig målstyrning för hela organisationen ökade medarbetarnas kännedom om Canal Digitals mål och strategier från 70 till 98%, på mindre än ett år.

Läs mer »

 • 72% » 80% Ökad kundnöjdhet på sex månader

Tele2 – Kundtjänst

På endast sex månader gick Tele2 Sverige från en kundnöjdhet på 72% till hela 80%! Dessutom ökade andelen kundärenden som löstes vid första tillfället.

Läs mer »


Urval av andra kunder