Blog posts // Actionable targets, Target levels

5 frågor för att förankra mål

5 years ago

By johannesingerby

Continue reading ↓

I dessa planeringstider vill jag passa på att påminna om vikten av förankring av mål. Det räcker alltså inte att bara sätta målet, man måste prata om målet, för att sedan kunna arbeta för att nå målet. Självklart, eller hur? Tyvärr inte.

Det är, enligt min erfarenhet, alldeles för vanligt att mål formuleras i samband med höstens planeringsprocess och sedan glöms bort att tydligt kommuniceras till de som förväntas bidra till att nå målet. När exempelvis en ledningsgrupp definierat ett mål måste man därför arbeta vidare med att skapa en gemensam bild, en ”story”, så att alla ledningsmedlemmar kan föra budskapet vidare i sina respektive led på ett enhetligt och därmed tydligt sätt.

Följande frågor upplever jag en gemensam ”story” måste besvara för att åstadkomma en god förankring:

  • Vad innebär målet?
  • Varför är målet viktigt?
  • Hur mäts målet, och varför?
  • Hur har målnivån bestämts?
  • Kan detta mål innebära att det blir svårare för oss att nå andra mål? Om ja, hur förhåller vi oss till det?

Genom att de som sätter ett mål också tillsammans funderar över hur målet ska förankras ökar sannolikheten rejält att målet blir en levande del av den operativa vardagen snarare än något som bara står i en affärsplan.

PS. Tycker ledningen att det blir för jobbigt att ta fram en “story” för varje mål man satt, så kanske man satt för många mål…DS.

About the author

Johannes Ingerby är delägare och målstyrningsexpert på The Information Company. Han har över 18 års erfarenhet av målstyrning, verksamhetsutveckling och strategisk förändringsledning.

+46 734 44 55 90 LinkedIn

Do you need help?