Blog posts // Target levels, Follow-up, Steering

Från strategi till verklighet!

5 years ago

By Christopher Bratt

Continue reading ↓

Det nya året är i full gång och det är dags att verkställa de planer man tog fram under slutet av 2018. Just steget att gå från strategi till att faktiskt verkställa och implementera strategin är ofta en utmaning. Enligt Cândido & Santos (2015) råder det delade meningar kring den exakta siffran men de nämner att mellan 50 % till 90 % av de strategier som tas fram aldrig implementeras. Detta innebär att det läggs en massa onödig tid och kraft på att ta fram något som inte skapar värde för organisationen.

 

Hur kan man då gå till väga för att framgångsrikt exekvera sin strategi? Jag kom över Zenger och Folkmans (2016) artikel ”4 Ways to Be More Effective at Execution” vilket är i linje med hur vi på TIC arbetar tillsammans med våra kunder när vi ska gå från strategi till exekvering.

 

1. Skapa en tydlighet

Det finns ofta mängder av bra idéer som dyker upp under årets gång. Dessvärre är det svårt att verkställa samtliga. Hur gärna man än vill kan man inte genomföra allting på en och samma gång. Det är därför vi på TIC förespråkar att arbeta mot ett prioriterat mål. Det skapar en tydlighet för alla i organisationen om vad som är viktigast just nu, vilket möjliggör att de kan agera i linje med det. Det skapar en större förståelse för varje individ hur just deras insats bidrar till organisationens prioriterade mål, vilket bidrar till högre motivation hos medarbetarna.

 

2. Sätt mål som tvingar oss att utvecklas

Om vi sätter ett prioriterat mål, hur kan man då få medarbetarna engagerade kring detta? Både vi på TIC och Zenger & Folkman (2016) vill trycka på vikten av att sätta mål som tvingar oss att utvecklas. Målet bör därmed vara stretchat. Denna sorts målsättning gör att vi utmanar oss själva. Engagemanget blir inte bara större utan medarbetarna trivs dessutom bättre med sitt jobb. Moralen kommer vara på topp efter att medarbetarna uppnått det där ”omöjliga” målet.

Det ska även sägas att det är viktigt med tydliga deadlines. Om man sätter en ambitiös målnivå utan att kombinera det med en deadline sänder man genast en signal om att målet inte är speciellt viktigt. Återigen handlar det om tydlighet och sätta en viss press på oss att faktiskt leverera. Vi ändrar vårt beteende när vi har en deadline att arbeta mot.

 

3. Ge feedback på hur det går!

Säkerställ att vi följer upp hur det går för oss givet vårt prioriterade mål. Det möjliggör för både dig och dina medarbetare att ge feedback till varandra, vilket skapar en större förståelse kring hur vi kan arbeta tillsammans för att exekvera vår strategi och nå vårt mål. Zenger & Folkman (2016) trycker på att man som ledare bör försöka ge så mycket positiv feedback som möjligt. Genom att fokusera på det positiva kan man sprida goda exempel i hela organisationen samt att medarbetarna får bekräftelse att de gjort ett bra jobb. Med andra ord, fokusera på det positiva!

 

4. Bygg en stark teamkänsla!

Zenger & Folkman (2016) nämner något som jag tycker är intressant. Det är inte bara chefen som ska motivera medarbetarna att nå sitt prioriterade mål utan det är något teamet ska samlas kring. Glöm inte vems mål vi ska uppnå och därmed vem vi arbetar för. Det är vårt prioriterade mål! Att arbeta mot ett mål som teamet har varit med och tagit fram gör att man känner ett större ägandeskap. Man skapar en känsla av ansvar hos teamet och att vi ska göra detta tillsammans. För att lyckas med detta är det återigen viktigt med feedback men denna gång inom teamet. Det handlar om att genom konstruktiv kritik hela tiden trigga varandra att utvecklas för att nå vårt prioriterade mål. Vi vill ha högt i tak och hela tiden påminna varandra om att vi ger feedback för att vi ska bli bättre.

 

Om du och ditt team kan bocka av dessa 4 punkter är jag övertygad om att ni kommer ha ett framgångsrikt 2019. Lycka till!

 

Källor:

Cândido, C.J.F. and S.P. Santos. (2015). Strategy implementation: What is the failure rate? Journal of Management & Organization, 21(2), 237-262. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/jmo.2014.77

Zenger, J and Folkman, J. (2016). 4 Ways to Be More Effective at Execution. Harvard Business Review. https://hbr.org/2016/05/4-ways-to-be-more-effective-at-execution

About the author

Christopher Bratt är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet från kunder som Lantbrukarnas Riksförbund , Kronfågel och Lantmännen Cerealia.

+46 762 33 14 30 LinkedIn

Do you need help?