Blog posts // Follow-up, Other

Kan det någonsin vara dåligt att tänka positivt?

3 years ago

By Christopher Bratt

Continue reading ↓

Tänka positivt – sämst för att nå sina mål. Så löd en rubrik i Svenska Dagbladet precis innan nyår. I mitt huvud lät det konstigt. Hur kan det vara dåligt för ens måluppfyllnad att tänka positivt? När jag började läsa artikeln fick jag bättre förståelse för valet av rubrik. Innehållet i artikeln visar på riskerna med att vara positivt lagd. Eller snarare riskerna med att vara så positivt lagd att man glömmer av att stanna upp och reflektera på vägen.

I artikeln kan man läsa om forskning som visar att ju mer positiv man är kring att nå sina mål, desto mindre kraft lägger man på att faktiskt nå dem. Den stora risken handlar om att man blir övermodig och tror att det ska gå av sig själv. Man blir helt enkelt för positiv och tappar bort sig på vägen. Som tur är finns det även stora fördelar med att tänka positivt och att drömma stort. I artikeln nämner man bland annat att det ger en tydlig riktning kring vart man vill. Målet blir tydligt.

En utav nycklarna som jag ser för att överkomma risken med att bli övermodig handlar om att kontinuerligt följa upp hur det går kopplat till det mål man har satt upp. Genom att göra detta kommer man upptäcka om man inte presterar på den nivå som man tänkt sig. Det går inte av sig själv helt enkelt. Kontinuerlig uppföljning innebär också att man kommer upptäcka det i tid, dvs. när man fortfarande har chansen att nå målet.

I artikeln trycker man också på vikten av att följa upp, dvs. att identifiera vad som stoppar oss från att nå målet och hur vi tar oss förbi det. Att identifiera vad som stoppar oss handlar om göra en gedigen grundorsaksanalys kring vår prestation. Vi vill identifiera grundorsaken till vad som stoppar oss. När vi har svaret på denna fråga blir det enklare att sätta in åtgärder som gör skillnad. På riktigt. Då blir det också enklare att ta oss vidare.

Genom att kombinera en av de tydliga fördelarna med att tänka positivt, dvs. att det tydliggör en riktning, med att kontinuerligt följa upp hur det går för oss, har vi också större möjlighet att lyckas. Då skulle jag även vilja korrigera artikelns rubrik till ”Tänk positivt och följ upp kontinuerligt – bäst för att nå dina mål”.

Hur jobbar du och ditt team med att följa upp era mål?

About the author

Christopher Bratt works as a Performance Management Consultant at The Information Company, with experience from customers such as Lantbrukarnas Riksförbund, Lantmännen Cerealia, Swedol and Danpo. He previously worked at Swedbank and Nordea. 

+46 762 33 14 30 LinkedIn

Do you need help?