Blog posts // Follow-up

Vem är din Ella?

9 years ago

By johannesingerby

Continue reading ↓

Jag läste nyligen en fantastiskt inspirerande artikel om Årets chef 2015, Christina Forsberg. Hon var tidigare länspolismästare i Gävleborg och kämpade med att utveckla organisationens syn på mål och resultat. Hon valde då en drastisk åtgärd, nämligen att rensa bort mål i verksamhetsplanen och ersatta dem med Ella, en fyraårig flicka

Principen byggde på att få hela myndigheten att fokusera på uppdraget, att tjäna samhället på bästa sätt. Ella förkroppsligade detta uppdrag. Innan myndigheternas chefer och medarbetare fattade beslut eller initierade aktiviteter och projekt ställde man sig frågan “På vilket sätt kommer det här påverka Ella?”Nu tror jag personligen på att mål behövs i de allra flesta fall för att prioritera och koordinera en organisations fokus och resurser på bästa sätt. Däremot så är jag övertygad om att utgångspunkten för att definiera dessa mål och mått bör utgå ifrån en Ella. För till syven och sist, varför ska vi mäta saker, eller anse oss ha uppnått resultat, som inte skapar nytta för dem vi är till för?

About the author

Johannes Ingerby är delägare och målstyrningsexpert på The Information Company. Han har över 18 års erfarenhet av målstyrning, verksamhetsutveckling och strategisk förändringsledning.

+46 734 44 55 90 LinkedIn

Do you need help?