Archive

Demokratisera data!

För att främja en datadriven kultur måste företag integrera data i sina grundläggande värderingar och arbetssätt. Utmaningen ligger i att införa detta över hela organisationen. En effektiv lösning är att skapa en "data-demokrati", där alla i organisationen, oavsett deras kompetensnivå, känner sig bekväma med att arbeta med data. Detta skapar en ökad smidighet och möjliggör snabbare datadrivna beslut.

Read more »

Data-driven teams – how they are developed and common pitfalls!

As organizations strengthen their ability to collect more data, it becomes important to have people who understand large volumes of data and can ask the right questions about all the data. Striving to become a data-driven organization is an ambitious goal for any company because it means that objective facts, rather than subjective preferences, should be the basis for the most critical decisions made by leaders. But you have to start somewhere, and in this blog post, I will go through three tips on how to develop and utilize data-driven teams to make more well-informed decisions, as well as point out the most common pitfalls of data-driven teams so that you can avoid them.

Read more »

Ägd av IT? Så tar du ägandeskapet över ditt beslutsstöd

Rapportägare skapar agerande Rapporter, applikationer eller andra typer av visualiseringar bör ha en ägare som håller dem ändamålsenliga och säkerställer att de skapar rätt agerande. Jag kallar denna ägare för rapportägare. För att hålla en lösning ändamålsenlig måste man veta…

Read more »

Marknadsledare och trender inom Business Intelligence 2017

I enlighet med förra årets rapport så är enkelheten i BI-lösningarna fortfarande avgörande, där kunden idag ofta utgörs av kärnverksamheten som vill ha en lösning som snabbt och enkelt går att komma igång med och anpassa utefter behov. För att…

Read more »

Gör nytta av din data

Företag samlar in och lagrar ofantliga mängder information och data för att så småningom kunna fatta bättre beslut. Tyvärr används datan alltför ofta isolerad, d.v.s. att man enbart tittar på en viss sorts information från ett specifikt system och agerar…

Read more »

Stora journalistprist till databas-journalistik

Det som var extra intressant med Helenas arbetssätt var att hon använt databaser som sina intervjuobjekt. Juryns motivering till priset är “För att hon som internationell superstjärna inom databas-journalistiken hittar scoopen där andra bara ser ettor och nollor” Det var cirka 11,5…

Read more »

Använd data rätt med tre enkla frågor

Organisationer har tillgång till alltmer data. Men det innebär inte nödvändigtvis att människor i organisationen får fler insikter eller agerar annorlunda bara för att informationen finns där.

Read more »

Förra veckans frukostseminarium: BI som skapar ett agerande i linje med strategin. På riktigt.

Hans och David tog bland annat upp varför man bör integrera styrning och uppföljning med sin BI-lösning, hur man på riktigt skapar ett system som blir ett stöd för beslut (och inte bara ett system fullt med data), vilka fallgropar…

Read more »

Self-service BI – en sanning med modifikation

Gartner förutspår att utvecklingen fram till 2018 kommer att handla om s.k. “Self-Service BI”, nämligen att ge fler användare möjlighet att kunna göra egna analyser av data för att själv kunna fatta bättre beslut. I teorin är det lätt att…

Read more »

Vad vill jag veta?

Vem har rätt? Är det viktigare för oss att vi har kortsiktig likviditet eller att våra kunder får sina varor i tid och således vill handla från oss igen nästa månad? Ett nyckeltal är sällan entydigt utan kan ofta innebära…

Read more »