Blogginlägg // Uppföljning, Beslut

Använd Best practice för att ständigt fortsätta utvecklas!

för 1 månad sedan

Av Johanna Hiller Wijk

Läs vidare ↓

Vi är nu en bit in på året och förhoppningsvis är ni i full gång med att jobba mot era framtagna verksamhetsmål och att driva organisationen framåt. Och hur säkerställer vi att vi gör det? Jo, genom uppföljning! Men när det kommer till uppföljning så upplever många organisationer att det kan vara lite svårt att faktiskt komma till konkreta beslut och aktiviteter som gör att vi ständigt rör oss framåt och som utmanar oss själva till att bli bättre. Genom att använda oss av best practice så kan vi tillsammans röra oss i rätt riktning, men vad innebär egentligen detta mer konkret?

Best practice är de erfarenheter och processer som anses vara de mest effektiva och framgångsrika inom en specifik bransch eller område. Det finns inte en gemensam lösning som passar alla, utan det är snarare en anpassningsbar ram som kan skräddarsys efter varje företags unika behov och mål. Best practice kan handla om fler olika delar, idag tänkte jag att vi ska prata lite mer om hur vi kan använda best practice i vår uppföljning för att skapa större effekt och konkreta beslut.

Best practice kan exempelvis handla om att identifiera vilka branschstandarder som finns inom området kundtjänst och vad som kommer påverka vår kundnöjdhet och lojalitet positivt. Efter denna analys kan man definiera konkreta aktiviteter att jobba mot i organisationen. Ett annat exempel skulle kunna koppla till om du befinner dig i en organisation som har olika butiker runt om i landet. Här kan man då jobba internt med att identifiera vilka butiker det är som presterar bäst inom olika områden, för att sedan sammanställa dessa erfarenheter  för att ge konkreta tips till hur övriga butiker kan förbättras inom specifika områden.

Varför är best practice viktigt?

 1. Effektivitet och produktivitet: Genom att ta fram och nyttja best practice kan företag optimera sina processer och därmed minimera onödigt insatta resurser, vilket leder till ökad effektivitet och produktivitet.
 2. Kundtillfredsställelse: Genom att tillämpa de bästa metoderna kan företag leverera högkvalitativa produkter och tjänster som överträffar kundernas förväntningar och skapa lojala kundrelationer.
 3. Differentiering från konkurrenter: Att använda best practice kan hjälpa företag att differentiera sig från sina konkurrenter och etablera sig som branschledare.
 4. Riskhantering: Genom att följa etablerade best practice kan företag minimera risken för misstag och fel, vilket bidrar till ökad stabilitet och långsiktig hållbarhet.

Tillvägagångssätt för att implementera best practice

 1. Identifiera agerbara mål och Prioriteringar: Innan du börjar implementera best practice är det viktigt att tydligt definiera dina affärsmål och prioriteringar. Vilka områden behöver förbättras mest? Vad är dina långsiktiga visioner och hur kan best practice stödja dem?
 2. Analysera och anpassa till din organisations behov: Identifiera de bästa metoderna inom din bransch eller område. Studera framgångsrika företag och branschledande organisationer för att lära dig av deras framgångar och misstag. Kom ihåg att best practice inte är en ”one-size-fits-all” lösning. Se till att anpassa till ditt företags unika behov, mål och resurser.
 3. Implementera och följ upp: Ta stöd av framtagen best practice under era uppföljningsmöten för att utvärdera vad ni kan göra för att prestera bättre inom era framtagna mål. Utvärdera vad ni kan använda er av framåt för att säkerställa att de valda metoderna ger önskat resultat.
 4. Uppmuntra till ständig förbättring: Best practice är inte statiskt utan det bör kontinuerligt utvärderas och förbättras för att möta förändrade affärskrav och marknadstrender. Uppmuntra en kultur av ständig förbättring och lärande inom din organisation.

För att sammanfatta så finns det alltså en hel del positiva effekter att hämta genom att använda best practice. Några av dessa är:

 • Tydliga målsättningar: Implementering av best practice ger en klar ram för att sätta och följa upp affärsmål, vilket skapar en starkare riktning och tydligare fokus inom organisationen.
 • Mätbara resultat: Genom att tillämpa best practice kan företag skapa mätbara resultat och nyckeltal för att utvärdera sin prestation och de framsteg man gör i organisationen.
 • Snabbare beslut: Med tydliga processer och riktlinjer på plats kan beslutsfattande bli snabbare och mer effektivt, vilket möjliggör en tydligare styrning och uppföljning av affärsaktiviteter.
 • Kontinuerlig förbättring: Genom att använda best practice i sin uppföljningsprocess kan företag jobba mot att ständigt förbättra sig inom sina identifierade mål och prioriteringar och tydligare komma till konkreta åtgärder.

Best practice kan alltså vara avgörande för att uppnå långsiktig framgång och hållbarhet i organisationen. Hur jobbar just ditt företag med best practice för att uppnå framgång?

Om författaren

Johanna Hiller Wijk är målstyrningskonsult hos The Information Company med erfarenhet från kunder som Boo Energi, Renta och Stockholms Fotbollförbund

+46 76 291 95 00 LinkedIn

Behöver du hjälp?