Blogginlägg // Beslut

Effektiv analys – del 2

för 6 år sedan

Av Josefine Vahlberg

Läs vidare ↓

När det kommer till analys finns det som tidigare nämnt två fallgropar man bör undvika för att analysarbetet ska bli så effektivt som möjligt och för att säkerställa att analysen leder till att vi kan identifiera relevanta aktiviteter. Den första fallgropen, att utgå från tillgänglig data istället för en tydlig frågeställning, gick vi igenom i förra inlägget. Nu är det dags att gå igenom den andra fallgropen.

För att säkerställa att analysen hjälper oss att identifiera relevanta aktiviteter måste vi nämligen skilja på symptom och grundorsak. Dvs. om vi exempelvis har en hög kundtjänstkostnad kommer vi antagligen vilja ta reda på inom vilket kundtjänstcenter som kostnaden ökat och hur mycket den ökat över tid och därefter sätta igång aktiviteter som minskar kostnaden, ex. att omförhandla vårt avtal med kundtjänstcentret. Problemet med det är att vi då låtit symptomet, hög kostnad, styra aktiviteterna. En omförhandling av avtalet skulle såklart kunna leda till minskade kostnader, men om det inte är avtalet som är grundorsaken till de höga kostnaderna så kommer det inte heller lösa grundproblemet.

Genom att istället försöka ta reda på varför kostnaderna ökat, ex. genom att identifiera vilka analyser vi behöver göra genom att först definiera delfrågor (som nämndes i förra inlägget) så kommer vi också kunna identifiera aktiviteter som gör skillnad. Dvs. det kan vara värt att säkerställa att man hittat grundorsaken eftersom det dels kommer göra det tydligare vad som behöver göras och dels för att säkerställa att de aktiviteter vi beslutar om är en effektiv användning av organisationens tid.

Relaterade inlägg

Blogginlägg

Vågar du välja bort?

För ungefär två veckor sedan genomförde vi på TIC ett webbinarium med temat ”När är det dags att justera strategier och mål?” En av de övergripande fr…

för 1 år sedan

Av Christopher Bratt

Läs mer »

Blogginlägg

Kartan är inte verkligheten

Ett av de hjälpmedel jag nyttjat mest under min semester har varit en karta. Kartan har hjälpt mig hitta snabbaste bilvägen till ner till Saalbach i a…

för 1 år sedan

Av Albin Thureson

Läs mer »

Behöver du hjälp?