Blogginlägg // Styrmodell

Affärsplan som leder till resultat

för 3 år sedan

Av Erik Svedberg

Läs vidare ↓

Vi stöter ofta på affärsplaner som tar mycket tid och resurser att utveckla, men som inte leder till mycket agerande. Och det är inte konstigt, eftersom att ta fram en affärsplan eller strategi är väldigt svårt.

Jag kommer därför bjuda på tre tips för att få er affärsplan att leda till ett konkret resultat.

Vi stöter ofta på affärsplaner som tar mycket tid och resurser att utveckla, men som inte leder till mycket agerande. Och det är inte konstigt, eftersom att ta fram en affärsplan eller strategi är väldigt svårt.

Jag kommer därför bjuda på tre tips för att få er affärsplan att leda till ett konkret resultat. Först och främst är det otroligt viktigt att sätta affärsplanen i ett tydligt sammanhang, det andra handlar om att göra affärsplanen enkel och agerbar. Och det tredje handlar om att göra affärsplanen uppföljningsbar.

1. Vikten av att affärsplanen är i sitt rätta sammanhang

Först och främst behöver affärsplanen ha ett tydligt syfte:
– Varför tar vi fram en affärsplan?
– Vad förväntar vi oss att den ska leda till?
Det andra handlar om att ha en tydlig målgrupp för affärsplanen.
– Vilka är mottagare för affärsplanen?
Därefter ser man till att anpassa sitt format och innehåll utifrån den målgruppen, oavsett om det är styrelse, ledningsgrupp, medarbetare, eller alla tre.
Det tredje och kanske allra viktigaste är att man ser till att affärsplanen kopplar ihop med övriga styrverktyg man har i organisationen, t.ex. budget. Tänk efter om man ser affärsplanen som styrande över budget, eller vice versa.
Låt mig konkretisera:
– Tar ni fram en affärsplan med strategi och aktiviteter som kommer resultera i ett visst finansiellt resultat?
eller…
– Tar ni fram en budget som sen blir kravställare för att man måste utveckla ett antal aktiviteter och strategier för att nå den budgeten?
Här finns det inget rätt eller fel, men det är viktigt att förstå hur olika styrkomponenter jackar ihop med varandra så att det finns en tydlig röd tråd genom hela organisationen.

2. Vikten av att affärsplanen är enkel och agerbar

Skala först bort allt som inte driver agerande. Inom information brukar man säga att det finns en gyllene regel; hälften är dubbelt så bra. Och det gäller även inom affärsplan. Unna er själva att hela tiden att ställa kontrollfrågorna:
– Kommer det här driva agerande?
– Kommer det jag skriver nu göra att någon gör någonting annorlunda?
Och på sätt skala bort allting som inte är relevant.
Det andra sättet att skala bort textmassa är att lyfta ut alla analyser som ligger till grund för den inriktningen och rekommendationerna man ger i affärsplanen. En affärsplan behöver inte innehålla marknadsanalyser, konkurrensanalys, prissättningselasticitetsanalys – listan kan göras lång. Endast konsekvenserna av de analyserna.
Vidare är det viktigt tydliggöra vad som skiljer affärsplanen i år jämfört med affärsplanen förra året. Genom att tydligt i texten lyfta upp att det här är skillnaden från föregående års affärsplan blir det också enklare för alla läsare, och därmed alla anställda, att förstå på vilket sätt dom förväntas agera annorlunda i år jämfört med föregående år. Och därmed öka sannolikheten att den utvecklade affärsplanen faktiskt får fäste i organisationen.
Om ni ser till att ni skalar bort allting som inte driver agerande, och tydliggör vad som är skillnaden från föregående års affärsplan, kommer ni få en affärsplan som är enkel – och därmed väldigt agerbar.

3. Vikten av att se till att affärsplanen blir uppföljningsbar

Genom att tidigt i processen, och genom hela processen ha i bakhuvudet att affärsplanen ska bli så pass konkret att den i slutändan kan översättas till ett fåtal kvantitativt uppföljningsbara mål, får ni ganska stora vinster från början i ert affärsplanarbete.
Den första effekten är självklart att affärsplanen i sig blir väldigt konkret, där ni tvingas göra en rad val, och framför allt välja bort en massa saker.
Den andra är att affärsplanen blir just uppföljningsbar så att ni på ett enkelt sätt kan följa upp kvantitativt och kommunicera ut till hela er organisation att ni de facto rör er och utvecklas i linje med affärsplanen. Således ökar sannolikheten att alla medarbetare kommer agera i linje med affärsplanen, och därmed också att den ger ett resultat.

Grundläggande tips att sätta i gång med affärsplan

Om ni som många andra befinner er i den årstiden där ni är på väg att sätta i gång med ert affärsplanarbete, kom nu ihåg de här tre grundläggande tipsen som jag gett här;
1. Se till att affärsplanen befinner sig i ett tydligt sammanhang
2. Se till att affärsplanen är enkel och agerbar
3. Se till att affärsplanen är uppföljningsbar
Då kommer era affärsplaner inte bara innebära mycket jobb, utan också fantastiska resultat.
Lycka till!

Om författaren

Erik Svedberg arbetar som målstyrningskonsult hos The Information Company.

+46 731 58 93 82 LinkedIn

Behöver du hjälp?