Blogginlägg // Uppföljning, Övrigt

Fortsätt utvecklas!

för 7 månader sedan

Av Julia Sehr

Läs vidare ↓

Som målstyrningskonsult är det avgörande att alltid kombinera det vardagliga arbetsuppgifterna med strävan att utvecklas. Genom att kontinuerligt läsa och uppdatera sina kunskaper kan man förbli relevant och leverera värdefulla insikter till våra kunder. I min årliga utvecklingsplan har jag därför lagt till att, titt som tätt, läsa på om något ämne jag vill grotta ner mig lite extra i. I veckan kom jag över en artikel-serie där framgångsrika entreprenörer's tips inom performance management. Givet att vi TICare uppmuntrar till kunskapsdelning vore det inte mer än rätt att jag därför passar på att dela med mig av de fem tipsen jag läste om tidigare i veckan!

I artikeln jag fastnade för berördes ämnet att skapa en miljö där teammedlemmar kan känna att de kontinuerligt utvecklas och växer. De fem tipsen var följande:

  1. Tydlig Kommunikation och Förväntningar: Börja med att etablera transparenta kommunikationskanaler och klara förväntningar. Säkerställ att varje teammedlem förstår sin roll i att uppnå företagets mål.
  2. Frekvent och Tidig Feedback: Vänta inte på årliga utvärderingar. Ge regelbunden och tidig feedback till dina teammedlemmar. Det hjälper dem att förstå sin framsteg och områden för förbättring.
  3. Mål och Utvecklingsplaner: Uppmuntra anställda att sätta sina egna mål och skapa personliga utvecklingsplaner. Erbjud träning och resurser för att stödja deras tillväxt.
  4. Utmärkelser och Belöningar: Erkänn och belöna enastående prestation. Det kan vara så enkelt som att erkänna ett bra arbete eller att ge ekonomiska incitament för att överskrida målen.
  5. Kontinuerlig Utveckling och Lärande: Skapa en miljö där teammedlemmar kan känna att de ständigt utvecklas och växer.

Dessa tips för att lyckas med performance management syftar till att främja öppen kommunikation, regelbunden feedback, individuell tillväxt, erkännande av prestation och en miljö som uppmuntrar kontinuerlig utveckling och lärande. Dessa principer kan hjälpa organisationer att skapa en mer effektiv och engagerad arbetsstyrka, och de är i linje med grundläggande värderingar som värderar och stödjer sina anställdas välmående och framsteg. Precis som jag gör nu, när jag följer min utvecklingsplan och blir en mer kompetent målstyrningskonsult!

Medarbetares förbättrade utvecklingsmöjligheter är en av nycklarna för att lyckas med målstyrning. Det handlar om att på ett konkret och handlingsbart sätt uppnå önskade resultat genom att aktivt identifiera och förstärka de beteenden och åtgärder som leder till framgång, så organisationen kan fokusera på det som verkligen gör skillnad. Och när man skapar en positiv kultur inom organisationen, där prestationer erkänns och belönas, ökar motivationen och engagemanget hos teammedlemmar vilket i sin tur leder till ökad produktivitet och en starkare sammanhållning inom gruppen. Och precis lika viktigt som kontinuerlig uppföljning av hur det går för en organisation med att uppnå sina mål, är det lika viktigt att med jämna mellanrum utvärdera och förstärka medarbetares prestationer.

Genom att definiera och förstärka de specifika åtgärder som leder till målen blir det enklare att följa och utvärdera framstegen. Hoppas ovan tips hjälper er att uppnå och bibehålla framgångsrik målstyrning inom just er organisation!

Om författaren

Julia Sehr är målstyrningskonsult med erfarenheter från svenska kunder som Grant Thornton, GreenCarrier, Kunskapsskolan, Hydac, m.fl. samt amerikanska Team D3

+46 76 830 40 30 LinkedIn

Behöver du hjälp?