Blogginlägg // Styrning

Styr med målstyrning!

för 5 månader sedan

Av Julia Sehr

Läs vidare ↓

Vi på The Information Company anser att att använda målstyrning som ett verktyg för att nå resultat är en självklarhet. Men vad är det som motiverar oss att ha den uppfattningen?

Det finns (nästan) oändligt med styrmetoder tillgängliga för företag för att leda beslut och rikta aktiviteter mot önskade mål. Trots detta är målstyrning ofta betraktad som en av de mest effektiva metoderna. Varför då denna särskilda övertygelse?

Oavsett vilken styrmetod som används är det viktigt att de delar ett gemensamt syfte: att engagera alla medarbetare i organisationen för att agera i linje med dess övergripande strategi. För att uppnå detta mål måste organisationen klargöra för sina medarbetare vart den är på väg och varför, samtidigt som den kontinuerligt informerar dem om hur det går. Genom att göra detta ökar chansen att varje individ väljer att agera på ett sätt som främjar den angivna strategin.

Målstyrning fungerar som ett kraftfullt verktyg för att ge organisationen en tydlig riktning samtidigt som den delegerar ansvaret för hur målen ska nås till dem som är ansvariga för att uppnå dem. Denna ansvarsfördelning bidrar till att öka medarbetarnas motivation genom att ge dem en känsla av ägarskap över målen samt genom att visa förtroende för deras förmåga att uppnå dem. När fler är motiverade och fokuserade på att göra rätt saker, förbättras organisationens prestation och resultat i sin helhet.

Genom att implementera målstyrning som en central del av företagets ledningsstrategi kan organisationen inte bara fastställa klara riktlinjer för sina medarbetare utan också främja en kultur av ansvarstagande och prestation. Detta gör målstyrning till ett attraktivt alternativ för många företag som strävar efter att uppnå sina mål och realisera sin strategi på ett effektivt och hållbart sätt.

Om författaren

Julia Sehr är målstyrningskonsult med erfarenheter från svenska kunder som Grant Thornton, GreenCarrier, Kunskapsskolan, Hydac, m.fl. samt amerikanska Team D3

+46 76 830 40 30 LinkedIn

Behöver du hjälp?