Blogginlägg // Uppföljning

Utvärdera och skapa engagemang

för 8 år sedan

Av The Information Company

Läs vidare ↓

Under julledigheten lyssnade jag på föreläsaren och ledarskapskonsulten Kjell Enhagers vinterprat. Förutom att jag kan rekommendera det till alla jag känner (inte för att han kommer med så mycket nytt, utan snarare för att han påminner om det som är självklar men svårt och gör det med många bra exempel) så tar Enhager upp en viktig aspekt som jag tycker kan vara värd att ta med sig tillbaka till sin organisation eller egen jobbsituation, nämligen hur man kan skapa engagemang.

Ett globalt problem på jobbmarknaden är att medarbetarengagemanget är lågt. Enligt Gallups globala undersökning är endast 13% (16% i Sverige) engagerade på jobbet. 63% är oengagerade (saknar motivation och anstränger sig inte i jobbet) och 27% är aktivt oengagerade (oproduktiva på jobbet och sprider sin negativa inställning till andra medarbetare). Det låga engagemanget leder bland annat till sjukfrånvaro, lägre livskvalitet, lägre produktivitet, sämre kvalitet och lägre lönsamhet. Alltså finns det mycket att vinna på att se till att medarbetare är engagerade.

Enhager hade en ganska enkel och tilltalande tes: våra frågor avgör vad vi fokuserar på. Genom att fokusera på resultatet och det man vill uppnå fokuserar man på det man faktiskt kan påverka, vilket skapar en känsla av kontroll. Enhagers tips var därför att varje dag börja med att ställa sig frågorna ”Vad gjorde jag bra igår?” och ”Vad kan jag förbättra, och hur?”, för bara genom det skulle man kunna bli 15% mer engagerad. Nu svarar det ju inte upp mot hela upphämtningen, men det kan i alla fall hjälpa en bit påväg. Och ställer man inte frågan till sig själv borde man åtminstone se till att det finns en rutin att utvärdera sina prestationer eller avslutade projekt med jämna mellanrum.

Behöver du hjälp?