Blogginlägg // Styrning

Vem styr ditt företag?

för 6 år sedan

Av johannesingerby

Läs vidare ↓

I sin bok ”Morgondagens Management” ställer Gary Hamel en intressant och högst relevant fråga - ”Vem styr ditt företag?”

Man skulle kanske kunna tro att det är vd, ledningsgruppen och mellancheferna. Men det stämmer bara till viss del. Enligt Hamel styrs företaget till stor del av några få, sedan länge döda personer – de som uppfann reglerna och konventionerna för modern företagsledning i början av 1900-talet. Det är deras idéer som styr hur företaget fördelar resurser, budgeterar, sprider befogenheter, belönar medarbetare och fattar beslut. Dessa gengångares inflytande är så stort att de flesta företag leds på i stort sett samma sätt*.

”Jämfört med det senaste halvseklets stora förändringar av teknik, livsstil och geopolitik har företagsledningen utvecklats i snigelfart. Dagens ledningsmetoder skiljer sig inte nämnvärt från dem som gällde för ett par generationer sedan.” – Gary Hamel

Ett av de största bekymren med detta faktum är att dessa gamla ledningsmetoder vilar på en grundläggande princip som idag i allt större utsträckning inte längre stämmer – nämligen att det är chefen som har bäst kunskap om hur arbetet bör utföras för att nå bästa resultat. Även om målstyrning som ledningsteori funnits länge och i grunden utgår ifrån motsatt princip nämligen att det inte är ledningen som sitter inne på all kunskap om hur arbetet ska utföras så är det trots allt så som målstyrningen används hos de flesta anser jag.

Jag har de senaste tio åren säkert tagit del av över flera hundra affärsplaner och planeringsprocesser. Och av dessa ser den absoluta majoriteten likadana ut. Några få sätter målen som alla andra ska vara med och uppnå. Och inte nog med det, de allra flesta planer innehåller aktiviteter som stipulerar vad som måste göras för att målen ska nås. Och när det gäller uppföljning av mål är det inte sällan årliga mätningar som gäller. Detta hämmar enligt min mening många av dagens organisationers förmåga till flexibilitet, initiativtagande och innovation. Egenskaper som anses avgörande för att skapa konkurrensfördel i en alltmer global och snabbföränderlig värld.

En undersökning gjord 2015 visar att 95% av tillfrågade chefer är missnöjda med hur deras organisations Performance Management fungerar idag. 59% av alla medarbetare anser att nuvarande uppföljning och återkoppling inte skapar något konkret värde**. Det håller inte. Det är hög tid att organisationer och inte minst ledningsgrupper börjar prata om elefanten i rummet – hur bör vi styra dagens moderna organisationer egentligen?

Källor:
*Kontentan, 8/2009 – Gary Hamel
**Pulakos, E. D., Hanson, R. M., Arad, S., & Moye, N. (2015). Performance management can be fixed: An on-the-job experiential learning approach for complex behavior change. Industrial and Organizational Psychology, 8(1), 51-76. https://doi.org/10.1017/iop.2014.2

Om författaren

Johannes Ingerby är delägare och målstyrningsexpert på The Information Company. Han har över 18 års erfarenhet av målstyrning, verksamhetsutveckling och strategisk förändringsledning.

+46 734 44 55 90 LinkedIn

Behöver du hjälp?