Blogginlägg // Styrmodell, Styrning

Vill du öka din organisations prestationsförmåga?

för 9 månader sedan

Av johannesingerby

Läs vidare ↓

Arbeta målstyrt på rätt sätt och öka din organisations prestationsförmåga.

Se då till att arbeta målstyrt. På riktigt.

En väl fungerande målstyrning hanterar två olika behov av styrning. Å ena sidan behöver vi sätta mål, mäta och följa upp verksamheten i syfte att säkerställa att vi håller oss inom givna operativa ramar – att verksamheten fungerar och levererar på den standardnivå vi kan förvänta oss. Å andra sidan behöver vi mål som hjälper oss konkretisera strategin och driva en strategisk förflyttning. Hur man sätter, bryter ned, mäter, analyserar, följer upp och kommunicerar mål skiljer sig därför väsentligt mellan dessa två typer av behov.

En vanlig metod idag som allt fler söker sig till är att arbeta med OKRs . Det finns definitivt förtjänster med denna metod, rätt införd, så hjälper den till att driva en strategisk förflyttning. Men att arbeta enligt OKR-metoden kommer inte lösa behovet av att säkerställa att man håller sig inom vissa operativa ramar. Med andra ord är den inte en komplett lösning för en väl fungerande målstyrning. En annan vanlig metod är Balanserade Styrkort. I teorin är metoden tänkt att driva strategigenomförande men i praktiken (enligt min erfarenhet) hanteras den oftare som ett sätt att skaffa sig koll på verksamhetens prestation ur ett antal olika perspektiv. Med andra ord blir det balanserade styrkortet ett sätt att uttrycka viktiga operativa ramar i stället för att skapa ett tydligt gemensamt fokus på en strategiskt viktig förflyttning.

Väl fungerande målstyrning handlar alltså inte om att välja en målstyrningsmetod och köra på den. Det handlar om att själv designa hur man bäst arbetar med mål på ett sätt som gör att man tar hänsyn till båda delarna. Att hitta sin egen metod utifrån sina förutsättningar och behov.

Funderar du på hur ni skulle kunna bli bättre? Kontakta mig för ett förutsättningslöst möte.

Om författaren

Johannes Ingerby är delägare och målstyrningsexpert på The Information Company. Han har över 18 års erfarenhet av målstyrning, verksamhetsutveckling och strategisk förändringsledning.

+46 734 44 55 90 LinkedIn

Behöver du hjälp?