Resultatet av vårt arbete med Osby Glas

Flertalet mätbara förbättringar!

 • +33% Ökad produktionseffektivitet

Kort om OSBY GLAS

Utmaningen

Osby Glas är ett ledande glasföretag med tillverkning av isolerglas, glasförädling och grossiströrelse.

Vi på The Information Company lärde känna Osby Glas i samband med att vi höll en målstyrningsutbildning för samtliga portföljbolag inom Beijer Invest. Där deltog VD och CFO från Osby Glas. Som konsekvens av utbildningen önskade Osby Glas att hela ledningen skulle få samma kunskapsgrund men också få praktiskt stöd att som ledningsgrupp utveckla nuvarande målstyrning inom Osby Glas.

Följande utvecklingsbehov identifierades:

 1. Förstå grunderna för en lyckad målstyrning inom en organisation
 2. Ta fram fokuserade och agerbara mål för att styra och följa upp verksamheten i linje med strategin
 3. Tillämpa framtagen målstyrning, uppföljning och analys under en verksamhetsperiod om minst 6 mån

En ledningsgrupp som tog ett gemsamt ANSVAR

Lösningen

Utbildningen tog utgångspunkt i att ledningen vid ett antal tillfällen, tillsammans med The Information Company som processledare, praktiskt arbetade igenom följande delmoment:

 1.  Nulägesanalys – ev. justeringar för att förstärka nuvarande målstyrning
 2. Målformulering - Osby Glas mål för 2021
 3. Kvalitetssäkrade mått med relevanta nivåer
 4. Uppföljning av mål 2021 i ledningsgruppen (inklusive visualisering i Dashboards)
 5. Etablerade analysgrupper inför uppföljningsmöte

2021 blev därefter första helåret som ledningen systematiskt arbetade med en utvecklad målstyrning.

Flertalet mätbara RESULTAT

Resultatet

Överträffade mål

”TIC spelade en viktig roll som partner när vi samlade ledningsgruppen och bolaget runt vad som var den viktigaste förflyttningen vi behövde göra under året för att ta rätt steg för att nå våra långsiktiga mål. Resultatet kom redan efter ett halvårs arbete och håller i sig än idag. Två fokusområden var kvalitet och effektivitet.” – Joel Rosenqvist VD

Att arbeta med målstyrning gav på kort tid flera mätbara resultat för Osby glas, exempelvis:

 • Totala OEE på 9 största linjer ökade med 33% under 2021
 • Höjde andel korrekta orderrader från 98,0% till 98,5%
 • +33% Ökad produktionseffektivitet
”TICs approach funkar verkligen och är lätt att ta till sig. Under andra året har vi i bolaget drivit processen på egen hand med stort engagemang från alla i ledningen.”

Joel Rosenqvist VD Osby Glas

Kontaktperson

Vill du göra en liknande resa?

Ta kontakt med vår målstyrningsexpert som är ansvarig för projektet så hjälper vi dig.