Case

Sedan starten har The Information Company arbetat med fler mer än 160 organisationer och tillsammans tagit fram en styrning och uppföljning som fungerar. På riktigt. Våra kunder når sina mål och ser tydliga resultatmässiga effekter. Våra kunder är extremt nöjda och 94% av dem rekommenderar oss till andra!

  • +++ Tillväxtstrategi översattes till konkreta mål

Export­kredit­nämnden

Tack vare samarbetet blev EKN bättre på att skapa fokus och agerbarhet kring mål och strategier. Den modell som infördes har också lett till en utvecklad uppföljning där man genom visuella dashboards enklare kan se vad som behöver prioriteras.

Läs mer »


Urval av andra kunder