Blogginlägg // Uppföljning, Beslut, Styrning

4 medskick för att få din organisation att nå sina mål

för 2 år sedan

Av Christopher Bratt

Läs vidare ↓

I helgen satt jag och läste en artikel av Michael Mankins (2017) där han berör hur företag kan bli bättre på att exekvera sin strategi. Jag tycker att han hade en hel del poänger och ska därför plocka ut de viktigaste budskapen för att hjälpa just dig och din organisation att exekvera er strategi och i längden nå era mål.

Vår värld förändras ofta och snabbt. Om du har detaljplanerat varenda aktivitet, från januari till december, vad gör du då om oförutsägbara händelser skulle uppstå under året? Under årets gång kanske du upptäcker att du behöver göra vissa justeringar för att nå dina mål för 2019? Mankins (2017) nämner att många av dagens framgångsrika företag jobbar utifrån en test-and-learn approach när det kommer till att exekvera sin strategi. Det innebär att man sätter upp ett mål men att man kontinuerligt följer upp och utvärderar hur det går för oss kopplat till det uppsatta målet. Beroende på hur det går kan vi behöva besluta om nya åtgärder för att lyckas nå målet.

Nedan finner ni fyra medskick från Mankins (2017) artikel som jag anser att man bör plocka med sig:

 

Att ständigt utgå från organisationens uppsatta mål

Framgångsrika företag använder strategin som en riktlinje mot det uppsatta målet. Vägen dit kan förändras men vi har alltid det uppsatta målet i sikte när vi fattar beslut om nya åtgärder. Undvik att detaljplanera för långt i förväg. Beroende på hur det går för oss under året, kan vi behöva sluta göra vissa saker eller göra mer av andra saker.

 

Att våga vara flexibel

Eftersom att vi ständigt har vårt uppsatta mål i sikte är det viktigt att våga vara flexibel på vägen dit. När vi väljer väg för att nå vårt mål kan det dyka upp oväntade hinder på vägen vilket gör att vår förmåga att vara flexibel är en framgångsfaktor. Genom kontinuerlig uppföljning kring hur det går för oss kan vi besluta om nya åtgärder för att maximera vår presentation och nå vårt mål. Med andra ord, våga vara flexibel!

 

Att agera i tid

Om vi vågar vara flexibla ökar det chansen att vi agerar i tid. För att agera i tid måste vi kontinuerligt följa upp hur det går för oss. För oss på TIC innebär detta att vi varje månad följer upp hur det går för oss givet vårt uppsatta mål. På så sätt kan vi agera i tid om vår prestation inte är i nivå med vårt uppsatta mål. Precis som jag nämnde i början av detta blogginlägg, vår värld förändras ofta och snabbt. Genom kontinuerlig uppföljning ökar vi vår chans att agera i tid och därmed nå vårt mål.

 

Att ta lärdom

Våga prova och säkerställ att vi tar lärdom av resultatet. Vi kommer säkerligen stöta på problem på vägen mot det uppsatta målet och då är det viktigt att ta lärdom av det. Inte bara för att undvika liknande misstag i framtiden utan även att ta med sig de positiva delarna. På det sättet kan vi sprida kunskap i hela organisationen. Lär dig av dina val, både bra och dåliga!

 

Lycka till!

 

Källa:

Mankins, Michael. 2017. Harvard Business Review. https://hbr.org/2017/11/5-ways-the-best-companies-close-the-strategy-execution-gap

Om författaren

Christopher Bratt är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet från kunder som Lantbrukarnas Riksförbund , Kronfågel och Lantmännen Cerealia.

+46 762 33 14 30 LinkedIn

Behöver du hjälp?