Blogginlägg // Agerbara mål, Mått, Uppföljning

Agerar du i gårdagen eller för framtiden?

för 5 år sedan

Av Albin Zahlin

Läs vidare ↓

En förnuftig person lär av historien men lever för framtiden.

Vi människor har en tendens att bli nostalgiska. Det finns en trygghet i det förflutna, i det oföränderliga. Vår nostaligiska förkärlek till gårdagen kan dock hindra oss att ta oss an den osäkra framtiden. I många uppföljningsforum diskuteraras dåtidens resultat istället för att fokusera på hur de framtida resultaten kan påverkas och därmed hur ett reellt ägarskap kan tas över sin framtid.

Vanligtvis försöker man lösa problematiken, d.v.s. recenserande om dåtiden vs. diskussionen om framtiden, under uppföljningen av verksamhetens mål. Genom att tvinga sig själv och uppföljningsforumet att fundera på framtida aktiviteter vrids diskussionen om till att diskutera ”vad gör vi framöver” istället för ”vad gjorde vi förra månaden”. Ett annat sätt att bemöta denna problematik är att redan i fasen när mål och indikatorer definieras hitta indikatorer som prognoticerar framtida resultat istället för att enbart mäta dåtidens resultat.

Ett exempel på ett bolag som arbetat med just detta är Microsoft där VDn Satya Nadella i en intervju med McKinsey Podcast berättar att de löst denna problematik genom att tydligt definiera resultatmått som visar dåtiden men även ha något som de själva benämner som Power metrics som ger en indikation kring framtidens resultat. Dessa Power metrics är sedan tydligt kopplade till ledarteamens kompensationer för att minska riskerna för kortsiktiga resultat som enbart skapar effekt i nuet och inte i framtiden. Detta ställer givetvis krav på att finna indikatorer med en hög korrelation med framtida resultat, men är om lyckosamt väldigt värdegivande då det ger företaget möjlighet att enklare fokusera på sådant som är lyckosamt i framtiden istället för att enbart släcka bränder eller riskera att suboptimera för att få upp månadens resultat. Historien blir då fortsatt viktig, men enbart för att lära sig för framtiden istället för att minnas tillbaka och leva i den.

Om författaren

Albin Zahlin är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet från kunder som Lantbrukarnas Riksförbund, Trygghansa och Jula.

+46 703 80 37 75 LinkedIn

Behöver du hjälp?