Blogginlägg // Visualisering, Datainsamling, Uppföljning, Beslut

Beslutsfattande med hjälp av systemstöd

för 4 månader sedan

Av Erik Svedberg

Läs vidare ↓

Hur åstadkommer vi en beteendeförändring? Vad som driver en beteendeförändring kan delas upp i två delar. Vi påverkar beteende till 20 % med de målen vi sätter, och resterande 80 % genom uppföljning av målen. Men tiden organisationer i snitt lägger på de två delarna är omvänd, 80–20.

Hur vi driver beteendeförändring

Uppföljning är inte bara viktigt för individens beteendeförändring, utan för att hela organisationen ska dra lärdomar och kontinuerligt utvecklas för att hela tiden bli en bättre version av sig själv.

Vi har tidigare här i bloggen gått igenom hur vi ska definiera nyckeltal, sätta målnivåer, hur vi gör en grundorsaksanalys och hur vi driver uppföljningsmöten. Men idag ska vi fokusera på en av de viktigaste grundförutsättningarna för att kunna driva en väl fungerande uppföljning – nämligen systemstödet. Det finns en uppsjö av olika systemstöd (CRM, ERP, etc.) som alla fyller sin viktiga funktion, men idag ska vi titta närmare på Business Intelligence (BI) System.

 

Fördelar med att använda systemstöd för beslutsfattande

BI-system samlar in, analyserar och presenterar data för att ge insikter och fungera som beslutsstöd. Dessa system kan användas för att skapa rapporter, dashboards och visualiseringar som hjälper organisationer att förstå trender, identifiera möjligheter och fatta välgrundade beslut.

Systemstöd för beslutsfattande kan vara en kritisk faktor för att hjälpa en organisation att nå och överträffa sina mål över tid genom att tillhandahålla värdefulla verktyg och insikter som stöder strategisk planering, operativ effektivitet och kontinuerlig förbättring. Nedan är några sätt på vilka systemstöd kan bidra till organisationens framgång på lång sikt:

 1. Måluppföljning och utvärdering:
  Genom att använda systemstöd kan organisationen enkelt följa upp och utvärdera framstegen mot sina mål över tid. Genom att övervaka nyckeltal och måluppfyllnad kan organisationen få en klar bild av hur väl de presterar mot sina mål och identifiera områden där förbättringar kan/behöver göras.
 2. Bättre beslutsunderlag:
  Genom att tillhandahålla omfattande och aktuell data hjälper systemstöd organisationen att fatta mer välgrundade och informerade beslut. Dessa beslut är grundade på fakta och analyser, vilket minskar risken för felaktiga eller ogenomtänkta beslut.
 3. Realtidsanalys och inblick:
  Systemstöd kan tillåta organisationen att se sin prestation i realtid och göra snabba justeringar när det behövs. Genom att ha tillgång till realtidsdata kan organisationen identifiera och agera på problem eller möjligheter så snabbt som möjligt.
 4. Prediktiv analys och planering:
  Med sina analysverktyg kan systemstöd hjälpa organisationen att se framtida trender och scenarier baserat på historisk data och befintliga mönster. Denna prediktiva analys kan vara ovärderlig för planering och ageranden framåt, vilket hjälper organisationen att förbereda sig för framtida utmaningar och möjligheter.
 5. Effektiv resursallokering:
  Genom att analysera data om resursanvändning kan systemstöd hjälpa organisationen att optimera sina resurser över tid. Genom att identifiera ineffektiva processer eller områden där förbättringar kan göras kan organisationen maximera sin produktivitet och effektivitet och därigenom öka sannolikheten att nå sina mål.
 6. Kontinuerlig förbättring och innovation:
  Systemstöd främjar en kultur av kontinuerlig förbättring och innovation genom att tillhandahålla data och insikter som hjälper organisationen att identifiera nya möjligheter och utmana befintliga sätt att arbeta. Genom att använda data för att driva beslut kan organisationen kontinuerligt förbättra sina processer, produkter och tjänster och hålla sig konkurrenskraftig på marknaden.
 7. Transparens och engagemang:
  System skapar möjligheten att demokratisera data och tillgängliggöra den för fler medarbetare i olika roller. Det möjliggör att rätt person har tillgång till rätt data, vilket i sin tur leder till bättre underlag som i sin tur leder till bättre beslutsfattande. Det ökar också sannolikheten för ökat engagemang, vilket vi vet är en stark drivare av prestation.

 

Några av de vanligaste systemstöden

För att ge lite inspiration och vad som kan passa för er när ni är ute efter ett systemstöd, tänkte jag lista några av de vanligaste systemstöden vi ofta stöter på när vi arbetar tillsammans med våra kunder:

 • Tableau
  Tableau är ett datavisualiserings- och analysverktyg som möjliggör interaktiv visualisering av data från olika källor. Dess användarvänliga gränssnitt och kraftfulla funktioner gör det till ett populärt val för företag som vill skapa dynamiska och informativa dashboards för att övervaka och analysera sina data.
 • Microsoft Power BI
  Microsoft Power BI är en molnbaserad tjänst för affärsanalys som ger användare möjlighet att enkelt ansluta till och visualisera sina data, skapa interaktiva rapporter och dashboards, och dela insikter med andra i organisationen. Med integrerade AI-funktioner och enkel anslutning till olika datakällor är Power BI ett kraftfullt verktyg för att följa upp och analysera hur det går.
 • Qlik Sense
  Qlik Sense är en plattform för datavisualisering och analys som möjliggör upptäcktsdriven analys och interaktiv datautforskning. Med drag-and-drop-gränssnitt och kraftfulla dataförberedelsefunktioner kan användare enkelt skapa anpassade dashboards och rapporter för att övervaka och analysera sina data i realtid.

 

Dessa är bara några av de mest populära systemstöden för data-, analys- och visualiseringsstöd för att möjliggöra bästa möjliga beslutsfattande. Varje verktyg har sina egna unika funktioner och fördelar, så det är viktigt att noggrant överväga era behov och krav innan ni väljer det bästa verktyget för era specifika ändamål. Så ta er verkligen tiden att fundera på vad ni behöver få ut från ert systemstöd.

Vill ni bolla idéer och behov, så finns vi på The Information Company självklart tillgängliga för en fri rådgivningstimme. Ni hittar alla våra uppgifter under ”Kontakt” till vänster under menyn.

Om författaren

Erik Svedberg arbetar som målstyrningskonsult hos The Information Company.

+46 731 58 93 82 LinkedIn

Behöver du hjälp?