Blogginlägg // Agerbara mål, Uppföljning

Förankra mål

för 11 månader sedan

Av Sofia Lundgren

Läs vidare ↓

En av de viktigaste parametrarna för att organisationer ska nå sina mål är att målen är förankrade med alla medarbetare. Genom att förankra målen skapas engagemang och motivation att vilja nå målen. För att skapa engagemang krävs det både kommunikation och involvering av medarbetare, och detta måste göras på rätt sätt.

Vi på TIC tror starkt på principen att de som ska nå målen ska vara med och ta fram dem, på så sätt är målen starkt förankrade i organisationen. När det finns övergripande bolagsmål behöver ofta avdelningar/enheter/team ta fram sina främsta bidrag för att öka relevansen och förankra målen för just de medarbetarna.

Hur lyckas man förankra mål?

1. Förankra mål genom att involvera alla

Ett tips för att förankra mål är att tänka på att alla medarbetare tar till sig information och lär sig på olika sätt, primärt genom att ha en visuell, auditativ eller kinestetisk/taktil lärstil. Det innebär att vissa lär sig genom att lyssna, andra genom att läsa eller göra något. Detta kan låta självklart men glöms ofta bort när organisationer ska ta fram mål och förankra mål. Genom att förankra målen så det fångar upp alla sinnen så skapas ett större engagemang hos alla medarbetare.

2. Förankra mål genom att kommunicera rätt

Ett annat tips är att tänka över hur vi kommunicerar med våra medarbetare när vi förankra målen. Vi människor tenderar att uppfatta negativ information mer än dubbelt så starkt än positiv information, även kallt negativity bias (Teresa Amabile, Harvard Business School). Kommunicera och förankra målen med en positiv och framåtlutande inställning!

3. Förankra målen genom uppföljning

Ett sista tips för att lyckas med förankring av mål är att komma ihåg att konsekvensen av våra handlingar väger tyngre än själva handlingen i sig, även när det kommer till förankring. Forskning visar att vill vi påverka ett mänskligt beteende ligger 80% i uppföljning och att organisationer kontinuerligt påminner om den riktningen som är vald.
En vanlig riktlinje brukar vara att lägga 20% fokus på aktiverare (sätta mål) och 80% på konsekvenser (följa upp mål). För att förankra mål eller en förändring innebär detta i praktiken att för varje mål/förändring som ska ske behövs 4 mejl med uppföljning och kommunikation (Amin et.al Ensam eller stark, 2017)

Slutligen, för att förankra mål i en organisation, ta alltid ställning till vad, till vem, hur och när i tiden något skall kommuniceras!

Om författaren

Sofia Lundgren är målstyrningskonsult hos The Information Company, med erfarenhet av kunder som Sveaskog, PEAB, Stena Metall och Stockholms Fotbollsförbund.

+46 704 97 29 76 LinkedIn

Relaterade inlägg

Blogginlägg

Individuella mål för att skapa röd tråd och engagemang

Förra veckan deltog jag och en kollega på Ledningsgruppsdagen och lyssnade till olika föreläsningar på temat tillväxt, målstyrning och ledarskap. Det …

för 6 år sedan

Av Josefine Vahlberg

Läs mer »

Blogginlägg

Rapportering ≠ Styrning

Att företag själva mäter och följer upp de finansiella mått de förväntas leverera till sina intressenter är självklart. Har man krav på sig att visa v…

för 5 år sedan

Av Christoffer Parmbäck

Läs mer »

Behöver du hjälp?