Blogginlägg // Agerbara mål

Forma perfekta team á la Google

för 8 år sedan

Av The Information Company

Läs vidare ↓

För någon vecka sen släppte Google resultatet från en stor internstudie med syftet att besvara frågan ” Vad gör ett Google team så effektivt?”. Under två år utförde Google fler än 200 intervjuer med sina medarbetare för att hitta just den perfekta kombinationen av personer (karaktärsdrag) som skapade de så kallade dream teamsen.

Det visade sig ha helt fel utgångspunkt i studien: Vem som är med i ett team spelade mindre roll än hur gruppmedlemmarna interagerade, strukturerade sitt arbete och såg det egna individuella bidraget till helheten.

Lärdomen som Google fick med sig var att det finns 5 olika fenomen att betrakta i jakten på det perfekta teamet:

  1. Psykologisk säkerhet:Kan gruppmedlemmarna ta risker utan att känna sig osäkra eller sårbara inför varandra?
  2. Pålitlighet:Kan vi räkna med varandra för att säkerställa ett högkvalificerat arbete levererat i tid?
  3. Struktur och tydlighet:Har gruppen tydliga mål, roller och planer att jobba efter?
  4. Betydelse av arbete:Är uppgiften som vi utför personligen viktigt för var och en av oss?
  5. Inverkan av arbete:Har vårt arbete bäring i organisationen och skapar det en förändring?

Studien visade också att psykologisk säkerhet var i särklass den viktigaste företeelsen för att uppnå ett högpresterande team. Som människor är vi alla ovilliga att exponera oss på ett sätt som negativt påverkar hur andra uppfattar vår kompetens, medvetenhet och positivitet. Även om denna typ av egenskydd är en naturlig strategi på arbetsplatsen är det skadligt för ett effektivt lagarbete. Så ju säkrare gruppmedlemmarna känner sig med varandra, desto större är sannolikheten att de erkänner sina misstag, samarbetar och tar på sig nya roller.

På Google har man även infört en gruppövning för att stärka teamens arbetssätt.  Man använder ett verktyg som heter gTeams motion: en 10-minuters pulskoll som sammanfattar hur teamet förhåller sig till de 5 punkterna ovan och vilka resurser gruppen behöver för att förbättras. Under det senaste året har mer än 3000 Googlers och över 300 lag använt detta verktyg; ett exempel är att de påbörjat varje team möte med att varje individ fått dela en risk som de tagit i förra veckan. Resultaten har varit förvånansvärda för Google där teamen börjat lita mer på varandra och jobbar idag med ett större fokus.

 

Behöver du hjälp?