Blogginlägg // Styrmodell

Styrkan i ett tydligt syfte

för 10 månader sedan

Av Johanna Andersson

Ett tydligt syfte är viktigt för en organisation, då den knyter samman strategisk tydlighet och medarbetarnas motivation. För millennials och den yngre generationen är det viktigt att känna ett starkt syfte och att det man arbetar med resonerar med det man tror på än för tidigare generationer.

I en artikel skriven av Blount och Keinwand (2019) beskriver de hur syftet har en påverkan på hur organisationen presterar både strategiskt men också medarbetarnas motivation.

Många syften idag är ofta generiskt hållna och beskriver snarare hur en framgångsrik organisation ser ut eller så är de väldigt högtflygande och inspirerande, men saknar själva kärnfrågan; Varför finns vi och vad gör oss unika?

I en färsk undersökning gjord av Strategy&, känner endast 28% av respondenterna att de resonerar med organisationens syfte och endast 34% kände att de var med och bidrog till organisationens framgång.

Det här visar att medarbetare känner sig vilsna och därmed får en sämre motivation utan en tydlig riktning. Om medarbetare inte vet varför de går till jobbet varje dag hos just er organisation, blir det svårt att känns meningsfullhet och leverera goda resultat. Med andra ord är ett tydligt syfte nyckeln till motiverade medarbetare och motiverade medarbetare är nyckeln till att realisera syftet. Syftesdrivna organisationer i undersökningen visar dessutom att mer än 90% av dem har en högre tillväxt och vinst över industristandard.

Vad skall då ett riktigt bra och kraftfullt syfte kommunicera?

  1. Tydligt kommunicera strategisk riktning
  2. Motivera medarbetare i organisationen

Våga ställa er följande frågor om ert syfte:

  • Beskriver ert syfte verkligen det som gör just er unika?
  • Skulle en medarbetare i vår organisation kunna skilja på vilket som är vårt syfte och en konkurrents?
  • Hur stor andel av våra medarbetare skulle kunna svara på vad syftet är?

Desto tydligare ni kan vara med vilket värde organisationen skapar och för vem, desto större chans har ni att påverka medarbetarnas motivation.

Källa: https://hbr.org/2019/11/why-are-we-here, Blount och Keinwand (2019)

Om författaren

Johanna Andersson arbetar som målstyrningskonsult på The Information Company, och har erfarenhet från kunder som Tele2, Almi och LRF Konsult.

Läs mer om Johanna »

Relaterade inlägg

Blogginlägg

Tips för att utveckla förmågan att arbeta med mål

Att framgångsrikt arbeta med målstyrning handlar inte bara om att sätta och följa upp mål. Det handlar också om att skapa en miljö, en spelplan, där r…

för 11 månader sedan

Av johannesingerby

Läs mer »

Blogginlägg

Tänk på din styrmodell som en ”Equalizer”

Vi hade nyligen ett frukostseminarium på temat "Konsten att genomföra sin strategi - del 2: Prioritera". En av föreläsarna var Pontus Wadström som är …

för 3 år sedan

Av johannesingerby

Läs mer »

Prenumerera på bloggen