Joel Wikström

Chefsarkitekt / Beslutsstödsutvecklare

Joel Wikström är beslutsstödsutvecklare och -arkitekt på The Information Company. Han har 15 års erfarenhet av beslutsstöd i olika roller. Han har deltagit i mer än 50 projekt för ett 30-tal kunder men har även varit teamledare och ansvarat för utvecklingsmetodiken på ett av Sveriges största BI-bolag.

Joel har bred erfarenhet av verksamhetsutveckling och dessutom en djup teknisk kunskap kring databaser, datalager och rapportverktyg. Han har arbetat med kravinsamling, projektledning och utveckling av beslutsstödslösningar för såväl industri, bank och finans, detaljhandel och offentlig sektor.

Joel är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm men har även läst Datavetenskap vid KTH.

Inlägg av Joel

Blogginlägg

BI-strategi – Valen som enar laget

Precis som mitt förra blogginlägg handlar detta inlägg om att skapa agerbar och trovärdig data i organisationer. Då det förra inlägget handlade om äga…

för 6 år sedan

Av Joel Wikström

Läs mer »

Blogginlägg

Ägd av IT? Så tar du ägandeskapet över ditt beslutsstöd

Beslutsstöd finns i många former: Excelsnurror, datalager, dashboards, självservicelösningar mm, tekniska lösningar som skall frälsa organisationer me…

för 7 år sedan

Av Joel Wikström

Läs mer »